Digitalt ringbind i brug på over 1.000 bedrifter

Mange svineproducenter har taget det digitale dokumenthåndteringssystem Danish Boksen til sig. Platformen udvikles hele tiden – senest med et nyt modul målrettet dokumentation inden for produktion af englandsgrise.

Halvandet år efter den første lancering af Danish Boksen i oktober 2021 har over 1000 griseproducenter allerede underskrevet samtykkeerklæring og uploadet deres første dokumenter til platformen. En af dem er Jakob Nielsen, driftsdirektør hos FM Pork på Bregentved Gods. Det er en bedrift, der leverer 125.000 slagtegrise årligt, og hvor der er behov for at kunne danne sig et overblik over dokumentationen, hvis der kommer besøg fra myndighederne eller Danish. Men samtidig også for selv at skabe sig et overblik.

- Vi er meget glade for, at vi kan samle alt vores dokumentation et sted og samtidig få en notifikation, hvis noget skal opdateres. Det giver et godt overblik og en ro at vide, at alt er ajourført, udtaler Jakob Nielsen i en meddelelse på Svineproduktion.dk.

UK-grise som tillægsmodul

I Danish Boksen er der blandt andet et modul, som varetager den ekstra dokumentation, producenter af englandsgrise skal have.

- Der har været stor efterspørgsel efter tillægsmodulet for englandsgrise, da det er en produktion, der én gang årligt skal have kontrolbesøg og fornyet certifikatet. Derudover er der også flere administrative krav til denne specialproduktion, lyder det fra Thea Larsen, seniorkonsulent hos Landbrug & Fødevarer.

Inde på modulet vedrørende englandsgrise er det muligt at vælge, om de bliver leveret til enten Tican eller Danish Crown. Her kan man også sætte notifikationer til, så man får ajourført sine dokumenter til englandsgrisene.

Tidsbesparende og nemt

- Jeg synes, det er positivt, at Danish Boksen har et modul til UK-grise. Det betyder, at vi ikke behøver at håndtere disse dokumenter et andet sted. Generelt prøver vi at samle så meget af vores dokumentation i Danish Boksen, netop for kun at have det et sted, fortæller Jakob Nielsen.

Han forklarer, at det, der har været vigtigt for ham og medarbejderne i FM Pork, er, at det er nemt at lægge fotos og dokumentation i Danish Boksen. Så er risikoen for, at noget bliver glemt eller forsvinder i stalden, mindre. For foruden tillægsmodulet til produktion af englandsgrise har Danish Boksen nemlig også tidligere i år udviklet en scanningsapp, der gør det nemt at tage billeder og uploade dokumenter direkte til platformen med sin telefon i hånden.

Platformen udvikles løbende

Danish Boksen bliver ved med at udvikle sig. En af de ting, som blandt andet har været et ønske fra brugerne, er, ifølge Landbrug & Fødevarer, automatisk overførsel af dyrlægedokumenter, som anvisningsskema, besøgsrapporter og kvartalsrapporter. Det er efterfølgende blevet realiseret på platformen. Derudover er det nu også blevet muligt for ejeren at tildele midlertidig adgang til eksempelvis sin rådgiver og dyrlæge.

Det forlyder endvidere, at der fremadrettet blandt andet er planer om videre udvikling af en automatisk dokumentsortering til foldere og flere skabeloner, der direkte kan uploades. Desuden skal man som ejer kunne benchmarke sin bedrift, se de afvigelser, man har haft ved et Danish-kontrolbesøg, og koble Danish Boksen til andre databaser.

Læs også