PRRS-bekendtgørelse: Besætninger registreret i CHR opkræves et gebyr

I forbindelse med den nye bekendtgørelse opkræver Fødevarestyrelsen et gebyr til alle besætningsejere, der har registreret grise i CHR-registeret. Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris opfordrer derfor til, at man opdaterer oplysningerne i CHR inden 1. juni.

Bekendtgørelsen om den nationale PRRS-reduktion er trådt i kraft den 15. maj 2023 og er gældende for besætninger med mere end 10 dyr i kategorien søer, gylte og orner eller mere end 100 grise i alt.

I forbindelse med den nye bekendtgørelse opkræver Fødevarestyrelsen et gebyr til alle besætningsejere, der har registreret grise i CHR-registeret.

Det oplyser Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris på Svineproduktion.dk, hvor det derfor anbefales, at man kontrollerer, at oplysningerne i CHR-registeret er korrekte. Der er nemlig ingen grund til at blive opkrævet gebyrer, hvis du ikke bruger stalden som produktionsejendom.

Oplysninger om antal dyr, og hvem der er ansvarlig dyrlæge, skal være opdateret senest 1. juni 2023.

Pligt til korrekt registrering

Alle besætningsejere har pligt til at sikre, at oplysningerne i CHR-registeret er korrekte. Oplysningerne omfatter antal dyr, dyreart og meget andet.

Det oplyses endvidere, at løbende ændringer af antal dyr skal indberettes senest syv dage efter ændringen.

I tilfælde af, at produktionen på et CHR-nummer ophører, skal det indberettes senest ni måneder efter, det sidste dyr har forladt besætningen.

Formålet med CHR-registeret er at sikre en hurtig og effektiv smitteopsporing ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme, som for eksempel BSE (kogalskab), svinepest, fugleinfluenza eller mund- og klovesyge.

Oplysninger om ændring i antal dyr skal indberettes digitalt på Fødevarestyrelsens app »CHR« eller hjemmesiden landbrugsindberetning.dk.

En myte

»Mister jeg min miljøgodkendelse, hvis jeg ingen dyr har på CHR-registret?«

- Nej. Det er en myte, at antallet af dyr er koblet til staldanlæggets miljøgodkendelse, lyder det på Svineproduktion.dk.

Miljøgodkendelsen bortfalder kun, hvis der i tre sammenhængende år ikke er tilstrækkeligt produktionsomfang i staldanlægget. Du skal altså ikke være nervøs for at indberette »0« grise, hvis stalden står tom.

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også