Du kan igen søge tilskud til miljø- og klimateknologier

Landbrugsstyrelsen har netop informeret om, at de forventer at åbne en ny ansøgningsrunde om tilskud til miljø- og klimateknologier til november 2023. Formand for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris opfordrer til, at man allerede nu overvejer, om man skal søge ind i puljen.

- Der sker store forandringer i vores erhverv lige nu, som vil kræve store investeringer. Vi skal reducere vores CO2-udledninger med 55 procent inden 2030, og det vil kræve, at vi installerer nye miljø- og klimateknologier. En ny tilskudspulje er en oplagt mulighed for, at vi som sektor viser grøn handling og får installeret nogle af de teknologier, som vi ved, at vi skal installere inden 2030. Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at overveje, om det kan være relevant at søge ind i denne ansøgningsrunde, udtaler Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris i en meddelelse.

Puljen er på 380 millioner kroner, og den er målrettet miljø- og klimateknologier, som har en dokumenteret miljøeffekt. Der er afsat 90 millioner kroner til teltoverdækning af gylletanke, hvor projektansøgningsbeløbet reduceres til 100.000 kroner. Herudover er der afsat 30 millioner kroner til at reducere ammoniakudledningen fra grisestalde.

- Der er afsat en flot pulje, som danske griseproducenter kan søge ind i. Sidste år blev Landbrugsstyrelsens pulje markant overansøgt, men ministeren bekræftede at alle, der levede op til kravene, ville få tilskud. Derfor kan jeg kun opfordre til, at vi som sektor holder det høje niveau, og får søgt godt ind i puljen. Det er de tiltag, der er med til at fremtidssikre vores erhverv, lyder det fra formanden.

Læs også