Forbedret avlsindeks til den økologiske produktion

DanBred har forbedret det økologiske avlsindeks og sikrer således fortsat fuldt udbytte af DanBreds genetik i den økologiske produktion.

De konventionelle og økologiske produktionsrammer er forskellige, derfor er det også naturligt med et avlsindeks, som tager højde for de økologiske forhold og dermed sikrer de bedste dyr i sidste ende.

Det oplyser DanBred i en pressemeddelelse, hvor de samtidig påpeger, at avlsselskabets økologiske avlsindeks giver de økologiske producenter mulighed for at vælge KS-orner og polte via hjemmeavl med Kernestyring, der kan præstere i et økologisk system.

- For økologerne er det vigtigt at kunne have en avlsfremgang, der også tager højde for de forhold, som grisene har i en økologisk produktion. Det er derfor vigtigt, at vægtningen i det økologiske indeks, afspejler dette, hvor f.eks. kuldstørrelse, har en stor betydning, siger Heidi Mai-Lis Andersen, chefkonsulent hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Det økologiske indeks er udviklet i et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer og Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Allerede i 2015 blev det muligt at vælge DanBred Landrace- og DanBred Yorkshire-orner ud fra et avlsindeks målrettet økologisk produktion.

Egenskaber vægtes anderledes i økologisk produktion

I forbindelse med opdateringen af det konventionelle indeks blev egenskaberne i det økologiske indeks også genberegnet.

Egenskaberne er de samme som i det konventionelle indeks, men vægtningen er en smule anderledes i det økologiske indeks. Det betyder blandt andet, at kuldstørrelse er vægtet lavere i det økologiske indeks end i det konventionelle.

- Vi kan i vores system se, at økologiske besætninger, som kontinuerligt bruger det økologiske avlsindeks, vil få omkring én pattegris mindre født pr. kuld i gennemsnit. Samtidig vægtes pattegriseoverlevelse højt i det økologiske indeks, hvilket vil betyde, at flere pattegrise overlever og fravænnes, siger Tage Ostersen, afdelingsleder, Avl & Genetik i Landbrug & Fødevarer.

Værdien af avlsfremgangen

Værdien af pattegriseoverlevelse er, ifølge avlsselskabet, høj, uanset om vi taler økologisk eller konventionel produktion. Med DanBreds opdaterede avlsindeks får økologiske producenter også mere robuste pattegrise og højere overlevelse, lyder det i meddelelsen.

- Selvom det er muligt for økologiske producenter at vælge genetik, målrettet økologisk produktion, vil de stadigvæk drage fordel af den avlsfremgang, der opnås for de øvrige egenskaber i det konventionelle avlsmål, som suveræn fodereffektivitet, god kødprocent og højere pattegriseoverlevelse, forklarer Tage Ostersen.

Management spiller dog en vigtig rolle, hvis man vil have mest muligt ud af sin produktion, uanset om man er økologisk eller konventionel producent.

Kernestyring til økologisk griseproduktion

Udover det nye indeks målrettet økologiske producenter tilbyder DanBred også KerneStyring til økologisk produktion.

Ved at bruge KerneStyring sammen med det økologiske indeks, vil du, ifølge DanBred, kunne sikre dig, at dine søer har det bedst mulige økologiske indeksniveau. KerneStyring henter data fra Databanken og fortæller dig, hvilke af dine produktionssøer, der har højest indeks. Derved kan du sikre dig det avlsmæssigt bedst mulige niveau i dit sohold.

Læs også