Hårdt arbejde at vende udviklingen

Det kræver fælles fokus af personalet over lang tid, men hos Velas er det erfaringen, at et SoLiv-forløb både forbedrer arbejdsglæden og økonomien, når det lykkedes.

Sodødeligheden i 2022 på 16,5 procent af årssøerne.

- Hvis vi fortsat skal have søer i Danmark, skal vi have vendt udviklingen på sodødeligheden. Vi mister indtjening, vi mister stolthed samt omdømme, og vi mister arbejdsglæden.

Sådan lyder det fra chef for svinerådgivningen hos Velas, Kristian Nielsen, i nyhedsbrevet Trynekontakten, hvor han deler nogle af erfaringerne fra besætningerne, hvor det er lykkedes at reducere sodødeligheden.

Arbejdsglæde og god økonomi

Ifølge Kristian Nielsen var sodødeligheden i 2022 på 16,5 procent af årssøerne.

- Opgørelsen er lavet med baggrund i antallet af søer leveret til Daka og viser en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2021. Landbrugets eget branchekrav er ni procent.

- Der er stigning i dødeligheden i alle grupper af producenter, både dem som ligger lavest i dødelighed, dem i midten og dem med den højeste dødelighed. Det er ikke noget, der bliver nemt at vende udviklingen på, men noget der kræver hårdt arbejde af alle de næste år, påpeger rådgiveren.

Kristian Nielsen oplyser endvidere, at de hos Velas har kørt mange SoLiv-forløb og ved, at det er svært, og at det kræver fælles fokus af personalet over lang tid, men rådgiverne kan også se, hvor meget det forbedrer arbejdsglæden, når det lykkedes.

- Og så er der en enorm god økonomi i at sænke dødeligheden og stabilisere produktionen, siger han.

Overblik, handling og poltene i fokus

Hos Velas er erfaringerne med SoLiv, at følgende tre ting går igen hos alle, der lykkes med at reducere sodødeligheden:

Analyse

– Hvor mange søer dør i besætningen? Hvilke søer dør? Hvad dør de af? Hvornår dør de? Mange har glæde af Seges Insight-rapporter, der hjælper med at få et overblik over, hvilke søer der dør i den enkelte besætning, hvornår i cyklus de dør, og hvad de dør af. Obduktioner er nødvendige for selvdøde søer. – Vi ser desværre alt for tit, at der ikke laves disse, lyder det.

USK-mavesår på udsættersøer bør laves regelmæssigt (to gange årligt), så tendenser og udfordringer ses tidligere, og udviklingen kan følges. Mindst 10 søer pr. gang og gerne 20, hvis muligt.

Ansvar

– Udpeg en »SoLivs ansvarlig«, der har ansvaret for søerne i hele besætningen. Sæt fokus på søer på tværs af staldafdelingerne og saml idéer og lav fælles prioriterede indsatser. Beskriv hvilke handlinger der skal prioriteres, og hvem der skal udføre dem. Fastlæg mål for dødeligheden i alle staldafsnit og følg op – hver uge.

Poltene

– Målet er, at poltene bliver til søer, der kan holde mindst fire læg, og hvor det er os, der bestemmer, om de skal sættes ud. Poltene er sværere at passe end nogensinde før, da avlen har ændret deres udseende og sammensætning. Opstaldning, fodring og sortering skal tilpasses for at sikre stærke dyr med korrekt spæklag.

Kilde: Trynekontakten 14. juli 2023

Læs også