Guldfeber truer dansk griseproduktion

Eksportprisen på smågrise giver guldfeber, og det kan true dansk griseproduktion, selv om det historisk har været bedst at lave grisen fra so til slagteri i Danmark.

Af Anders Christian Christensen, strategirådgiver, SvineExperten

Fra 2004 til i dag har det været næsten lige så godt at eksportere smågrise som at sælge grisene til beregnet notering.

Lige nu kan det se ud som om, at eksport af smågrise er det eneste rigtige.

2023 har i år til dato, 18. august 2023, en puljepris på højstatus-grise, som er 197 kroner højere end dansk smågrisenotering. Dertil har det været muligt at få store personlige tillæg på prisen, så den reelle forskel er cirka 250 kroner pr. gris. Resultatet er stor eksport og tomme danske slagtegrisestalde.

Historisk har det i gennemsnit været bedst at afregne til beregnet notering, medmindre man får så store tillæg på eksport, at det kompenserer for manglende basispris, meromkostninger til øremærker, færre godkendte grise og endelig dækker tabet for de perioder, hvor puljemarkedet bryder sammen.

Tal på bordet

De sidste 19 år har prisen på højstatusgrise afregnet med dansk beregnet notering uden tillæg eller fradrag været 4,0 kroner bedre end eksport afregnet efter SPF PRRS-negativ puljepris.

2019-2022 har prisen på højstatusgrise på beregnet notering været 40 kroner bedre end højstatus eksport, SPF PRRS-negativ. Eksportørerne har solgt grisene cirka 1.315 kroner billigere pr. so pr. år. Eksportørerne er rundt regnet 5.300 kroner bagud i forhold til dem med danske griseringe ved regnskabsafslutningen 31. december 2022 pr. so. Forskellen skyldtes et dansk eksporteventyr til Kina efterfulgt af Afrikansk Svinepest i Tyskland.

Europas produktion af grise er siden faldet, så mange europæiske slagterier kører med overkapacitet i dag. De private slagterier har forsøgt at opretholde produktionen med høje slagtepriser. Det har sendt priserne til himmels, så merværdien af eksport i forhold til beregnet notering år til dato har været cirka 4.400 kroner pr. so. De høje slagtepriser bæres ikke fuldt ud videre til forbrugeren, hvilket betyder, at en del slagterier i Europa i øjeblikket kører med underskud, blot for at kunne holde slagtekæden i gang.

Hvad skal man gøre?

Gør det samme, som man plejer, eller gør det uventede. Altså gør ingenting eller skift til en dansk aftager med beregnet noteringsgrundlag. Det er muligt lige nu at lave faste griseringe i Danmark med lange opsigelser. Det vil, hvis Danish Crown kan levere en konkurrencedygtig notering, sikre et stabilt udbytte over årene til både smågriseproducent og slagtegriseproducent.

Hvad kan ødelægge det hele?

Beregnet notering forudsætter, at Danish Crown leverer en konkurrencedygtig notering. Den baseres på den reelt opnåede salgspris til forbrugeren. Danish Crown kan ikke give en notering, som giver underskud på noget tidspunkt. Det vil sige, at de ikke kan lave en fiktivt høj notering for at holde slagtekæden i gang i perioder.

Fortsat stor eksport af grise vil betyde, at lav kapacitetsudnyttelse på danske slagterier fortsætter og gør det svært for Danish Crown at give en konkurrencedygtig notering.

Læs også