Toksiner i foderet – hvad kan du gøre?

Hvis der er toksinproblemer i besætningen, er det først og fremmest vigtigst at få stoppet skaden. Rådgiver har en række gode råd til, hvordan udfordringerne med toksiner i foderet skal gribes an.

At årets høst giver udfordringer, kan ikke komme bag på nogen, når man tænker tilbage på vækstsæsonen.

- Det, der er særligt ved dette års høst, er, at det særligt er byg, der er ramt af toksiner, hvorimod hveden er af noget bedre kvalitet. Så den gamle traver om, at det er bedre at bruge byg end hvede, hvis der er problemer, holder ikke i år, lyder det fra Peter Mark Nielsen.

Stop skaden

Rådgiveren fra Velas har en række anbefalinger til, hvad man så gør, hvis der er toksinproblemer i besætningen?

- Først og fremmest er det vigtigt at stoppe skaden, så der ikke kommer flere toksiner, end der allerede er. Toksiner produceres af forskellige svampe, og de har det som bekendt bedst i fugtige og varme forhold, så ved at sørge for en god tørring og køling af kornet, kan du stoppe udviklingen af toksiner, forklarer Peter Mark Nielsen, der påpeger, at det imidlertid ikke kan fjerne de toksiner, der allerede er i kornlageret.

Her anbefaler rådgiveren en grundig rensning af kornet, da det er en af de ting, der kan sænke toksintrykket. Det er derfor vigtigt, at kornet renses mest muligt, inden det bruges til foder.

- Langt de fleste hjemmeblandere har en eller anden form for kornrensning, og i år er det værd at give den ekstra opmærksomhed, så du får mest muligt ud af den, påpeger Peter Mark Nielsen.

Renhold soldene

- I energioptimeringens hellige navn har mange tunet deres formalingsudstyr til at lave mest muligt i timen, men det gør ofte, at der kommer for meget korn over rensesoldene til, at den kan rense det effektivt. Jeg ser også ofte, at der sidder mange knækkede kerner eller andet skidt i soldene, og dermed er det effektive soldareal noget mindre, end det kunne være, lyder det fra rådgiveren, der påpeger, at der kan etableres mere eller mindre automatiske tiltag til at holde soldene rene.

- Har du ikke det, er det på tide at få det lavet, lyder opfordringen i forhold til en automatisk renholdelse af soldene.

Ifølge Peter Mark Nielsen renser tromlerensere også ganske effektivt, men de er utroligt følsomme overfor at være justeret med den korrekte hældning, så er der det mindste tvivl, anbefaler rådgiveren, at producenten kontaktes og man forhører sig om, hvordan tromlerenseren skal være.

Brug det rigtige korn til de rigtige dyr

- Grise er temmelig følsomme for toksiner, og de mest følsomme er diegivende søer, pattegrise og nyfravænnede, så har du korn af forskellig kvalitet, skal du bruge det bedste til disse dyregrupper, fortæller Peter Mark Nielsen, der dog påpeger, at det ikke er det samme som, at slagtesvin bare kan få korn med toksiner uden problemer.

- Skal slagtesvin præstere topresultater, skal de også have ordentligt foder.

Men i år kan der med fordel flyttes noget byg væk fra søerne over til slagtesvin og hvede den modsatte vej.

Valget af toksinbindere

- Når du har sørget for, at kornet er opbevaret og renset efter alle kunstens regler, kan toksinbindere være næste skridt, lyder det fra Peter Mark Nielsen.

Der sælges imidlertid mange forskellige produkter, og det kan være endda meget svært at vælge det rigtige, hvorfor rådgiveren opfordrer til, at man er opmærksom.

- Et godt sted at starte er at bede sælgeren om dokumentation for effekten af deres produkt, og her tænker jeg ikke på en sang fra de varme lande om, at det virker godt i mange besætninger, men for eksempel en godkendelse af, at det produkt er godkendt som toksinbinder. Det lyder simpelt, men et krav om, at det skal være EU-godkendt, vil sortere temmelig mange fra, påpeger Peter Mark Nielsen, der fortæller, at en EU-godkendelse er ret omfattende.

- For at man må markedsføre et produkt som toksinbinder, skal der foreligge solid dokumentation på, at produktet netop kan binde toksiner. Det er vel et rimeligt krav at stille, hvis du skal bruge omkring 60 kroner pr. årsso på det.

Så når vi står med en udfordrende høst som i år, bør mantraet, ifølge rådgiveren være:

- Tør kornet, rens kornet, fordel kornet korrekt, brug godkendte toksinbindere.

Læs også