Hygiejnekursus midlertidigt åbent som selvstudie

Det lovpligtige hygiejnekursus fra Statens Serum Institut er lige nu ændret til et åbent kursus, hvor den besætningsansvarlige underskriver kursusbeviset sammen med medarbejderen.

Alle personer, der håndterer levende grise, skal ifølge lovgivningen og Danish Produktstandard have gennemført kurset »Hygiejnekursus for personer der erhvervsmæssigt håndterer levende svin«. Det er Statens Serum Institut, der udbyder kurset, der handler om, hvor vigtigt det er, at hygiejnen er i fokus både under dit arbejde med levende grise, og når du forlader arbejdspladsen, når arbejdsdagen slutter.

Tidligere har man gennemført kurset online, hvorefter et kursusbevis kunne hentes eller blev sendt til ens e-Boks.

- SSI har meddelt, at hygiejnekurset som online kursus desværre er ude af drift, og de kan ikke sige, hvornår det fungerer igen, udtaler kvalitetschef i Danish Asger Kjær Nielsen, Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Her påpeger Asger Kjær Nielsen, at der er et tilsvarende åbent kursus uden login.

Det åbne kursus udsteder dog ikke kursusbeviser, men i stedet skal den besætningsansvarlige hente og udfylde kursusbeviset med sin medarbejders navn og fødselsdato og underskrive beviset som dokumentation for, at de har gennemgået kurset. Det underskrevne kursusbevis er fuldt gyldigt.

Danish-krav

Også i Danish-ordningen er den midlertidige løsning fuldt ud accepteret.

- Vi anerkender selvfølgelig også et manuelt udfyldt kursusbevis, men vi vil fortsat sanktionere, hvis der ikke er gjort tiltag for at få samtlige medarbejdere, der passer grise, igennem kurset, siger kvalitetschefen.

Asger Kjær Nielsen opfordrer alle, der har haft problemer med at få gennemført kurset på grund af de udfordringer, der har været, til at bruge det nye link fra SSI og med det samme gennemføre kurset og få et kursusbevis lagt ind i Danish Boksen, hvis man har taget den i brug.

Link til den midlertidige løsning for hygiejnekursus hos SSI kan findes via svineproduktion.dk.

Læs også