Tid til gyllekørsel

Fra 1. februar er det tilladt at udbringe husdyrgødning på markerne. Velas minder om, at der skal fokus på både strukturskader, afstandskrav og planternes optag.

Fra 1. februar er det igen tilladt at udbringe organisk gødning. Det skriver Velas i deres Afgrødenyt og minder om, at det er en god ide at vente med at køre gylle ud, til væksten for alvor går i gang, og marken er farbar. Gylle i februar bør kun ske til afgrøder med tidlig vækst, og kun på arealer uden risiko for afstrømning.

Velas fremhæver, at der først er behov for tilførsel af næringsstoffer til afgrøderne, når der er stabile temperaturer over fem grader celcius. Tilfører du gødning for tidligt, og får sat gang i væksten, kan afgrøden tage skade, hvis der kommer en periode med frost.

Afstandskrav

I bynær bebyggelse, det vil sige indenfor 200 meter fra byzone, sommerhusområde eller områder der i lokalplan er udlagt til boligformål, er det ikke tilladt at udbringe flydende husdyrgødning på lørdage, søndage og helligdage.

Flydende husdyrgødning må kun udbringes på arealer til afgrøder, der har en kvælstofnorm eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium. Udbringning af flydende husdyrgødning må kun ske ved udlægning med slæbeslanger, slæbesko eller ved nedfældning.

Nabohjælp

Er der behov for at køre gylle ud tidligt i februar, så undgå kørsel i marken, som fører til strukturskader. Benyt udstyr med brede lavtryksdæk og mulighed for reduceret dæktryk. Hvis marken knap er farbar, så kør med halve læs eller brug eventuel ledig plads i tanken hos en nabo som et godt alternativ. På den måde øger du din kapacitet, og kan køre gyllen ud senere, når jorden er farbar og planterne er i vækst.

Læs også