Svinenoter: Afprøvning med probiotika mod diarré

Da brugen af medicinsk zink, som anvendes til forebyggelse af fravænningsdiarré, skal udfases senest i 2022, og da antibiotikaforbruget samtidigt skal nedsættes, er der behov for at finde alternative produktionsmetoder. Brugen af probiotika kan muligvis indgå som hel eller delvis erstatning for medicinsk zink, ikke mindst da der sker en stor indsats for at udvikle nye og effektive probiotiske bakteriestammer.

I samarbejde med firmaet Chr. Hansen har Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning derfor foretaget en afprøvning af en cocktail af nye probiotiske stammer sammen med det markedsførte produkt LACTIFERM ®.

Den anvendte probiotika-cocktail, der blev givet dagligt til både søerne i farestalden, til pattegrisene og til smågrisene som eneste virkemiddel, har imidlertid ikke været effektiv nok til at forebygge fravænningsdiarré i en besætning uden brug af medicinsk zink og med høj forekomst af diarré.

Forekomsten af diarré og derved brug af antibiotika til behandling af de diarrésyge grise samt den daglige tilvækst og dødelighed var upåvirket af den probiotiske cocktail.

Der indgik godt 7.000 grise i afprøvningen fordelt på 211 stier – den ene halvdel fik probiotika, og den anden halvdel tjente som kontrol. Ingen af grisene i afprøvningen fik medicinsk zink i fravænningsfoderet.

Læs mere om afprøvningen i meddelelse nummer 1186 via svineproduktion.dk.

Forventet stigning på byggetilladelser på mellem 20.000 og 100.000 kroner

Prisen på byggetilladelser forventes at stige med mellem 20.000 og 100.000 kr. efter den 1. januar 2020. Så få søgt nu! - Også privat.

Lyder den kraftige opfordring fra byggekonsulent Christian Schädler, LMO, i nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

Han anbefaler derfor, at der søges inden årsskiftet, så de, der står overfor et byggeprojekt, slipper for de nye regler som træder i kraft efter årsskiftet.

- I dag er det kommunen, der har ansvaret for den tekniske byggesagsbehandling. Men fremover vil det være en/flere certificerede rådgivere, der således skal forestå kontrol og i et vist omfang dokumentation. Alle projekter skal have tilknyttet certificerede statikere og certificerede brandrådgivere, der skal skrive under på, at udførelsen af byggeriet overholder alle regler, forklarer konsulenten, der forudser, at der nok må forventes en del ekstra bøvl, grundet den helt nye metode at gøre det på, ligesom det nok også vil gøre papirarbejdet omkring byggeriet endnu dyrere.

Især ventes forhold omkring lovliggørelser at blive mere komplicerede, da der i de nye regler er en del faste løsninger, som måske ikke passer ind i nogle af de bygninger, som er bygget.

Konsulent anbefaler ekstra rensning af kornet i amerikanersiloer

- Jeg kommer af og til forbi et sold, der er monteret oven på møllen, som skulle fjerne fremmedlegemer, inden råvarerne lander i slaglerne. Det er bare for tit, at jeg ser, at nettet/risten er slidt, så der sniger sig sten ned i møllen.

Det påpeger svinekonsulent Anders Andersen, LMO, i nyhedsbrevet »Trynekontakten«, hvor han samtidig stiller spørgsmålstegn ved, hvor meget jord der mon fodres med.

- Her tænker jeg på alt det korn, der opbevares i Amerikanersiloer eller lignende. Især de siloanlæg hvor der er mulighed for at omrøre i siloen efter den er fyldt, er der ekstra udfordringer.

Konsulenten glæder sig over, at de fleste renser deres korn på vej ind i siloerne, problemet er bare at det ikke er alt skidtet, der renses fra.

- Ved omrøring i siloen samles smuds, jord og sten i den nederste del af siloen. Når vi ved, at siloen egentlig tømmes fra oven, sker der ikke noget ved tømning af de første 80 procent af siloen. Men når så jeres tømmesnegl sættes i gang sker der noget. Nu er alt skidtet samlet i de sidste 20 procent korn, derfor spørger jeg: Hvor meget jord fodrer du dine søer med?

Ifølge Anders Andersen kan der altså med fordel lægges en ekstra rensning ind, når der er 20 procent korn tilbage.

Læs mere om Zinkfri fravænning

Nu er det slut med anvendelse af veterinær zink i svineproduktionen. Klik her og bliv klædt på til den nye hverdag i svinestalden.

Læs mere her

Læs også