Afrikansk svinepest i besætning 40 kilometer fra Tyskland

To nye udbrud af afrikansk svinepest i tamsvinebesætninger er konstateret i den vestlige del af Polen, rapporterer Fødevarestyrelsen.

Der blev i marts fundet et vildsvin med afrikansk svinepest kun 10 kilometer fra den polsk-tyske grænse. Nu rykker svinebesætninger, hvor der er konstateret den frygtede svinesygdom også tættere på grænsen til Tyskland.

Fødevarestyrelsen oplyser således, at der er rapporteret udbrud af afrikansk svinepest i to tamsvinebesætninger i det vestlige Polen. Det er henholdsvis femte og sjette tilfælde af smitteudbrud i svinebesætninger i den vestlige del af landet. Den nærmest beliggende besætning med udbrud af afrikansk svinepest ligger nu kun 40 kilometer fra den tysk-polske grænse.

De nye udbrud i polske svinebesætninger ændrer dog ikke på de danske myndigheders risikovurdering. I den opdaterede trusselsvurdering lyder det, at Fødevarestyrelsen fortsat vurderer, at den samlede risiko for smitte med ASF til danske svinebesætninger, på trods af tamsvineudbruddet i det vestlige Polen, er meget lav.

- Fødevarestyrelsen følger situationen i Polen og vurderer løbende, om der er behov for opdatering af trusselsvurderingen, lyder det.

Udbrud rapporeret i mandags

Det femte og sjette udbrud i det vestlige Polen af afrikansk svinepest i tamsvinebesætninger blev af Polens veterinærmyndigheder meldt ind til EU-Kommissionen henholdsvis 29. juni og i mandags 3. august.

Det er regionen Zielonogorski, som det drejer sig om for begge udbrud.

Der er nu i foretaget i 1825 fund af afrikansk svinepest i det vestlige Polen og vildsvin og 6 udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin.

Fra Fødevarestyrelsen lyder det, at man har undersøgt indførsler og udførelser af levende svin og avlsmateriale mellem Polen og Danmark i perioden 1. maj 2020 til 31. juli 2020, og der har i denne periode ikke været indførsler af hverken levende svin eller avlsmateriale.

Vær opmærksom

Som meldt ud mange tidligere, gør Fødevarestyrelsen opmærksom på, at transportmidler, der har transporteret svin i udlandet, skal rengøres og desinficeres efter aflæsning af svin. Svin må ikke fodres med madaffald.

Desuden anbefaler Fødevarestyrelsen, at man inden et besøg i danske husdyrbrug, ikke bør have været i kontakt med landbrugsdyr i udlandet inden for de seneste 48 timer, da man ellers kan medbringe dyresygdomme fra udlandet.

Fødevarestyrelsen anbefaler også, at man er særligt opmærksom på ikke at bringe smitte via udstyr inkl. tøj, skydestok, våben, støvler, jagthund, kød og jagttrofæer til Danmark, hvis man har været på jagt i udlandet.

Det tætteste fund af afrikansk svinepest på Danmark er fortsat et, som blev gjort i et vildsvin i regionen Zarski, som ligger 486 kilometer væk fra den danske grænse.

ege

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også