bannerPos

Afrikansk svinepest udfordrer fortsat

Kina har i løbet af de seneste måneder iværksat tiltag, der blandt andet indebærer, at der i langt højere grad end hidtil vil blive testet både i besætninger og på slagterier.

AF: PER JØRGENSEN

JOURNALIST
12-07-2019 09:08
Globalt er der fortsat en betydelig fokus på afrikansk svinepest. Det gælder områder, der hidtil er gået fri.
Blandt andet hævder Kina, at antallet af tilfælde er faldende. I Belgien har man inddraget yderligere områder, hvor den offentlige adgang begrænses. Filippinerne har lukket for import af tysk svinekød med henvisning til risiko for afrikansk svinepest.

Kina har i løbet af de seneste måneder iværksat tiltag, der blandt andet indebærer, at der i langt højere grad end hidtil vil blive testet både i besætninger og på slagterier. Det har medført, at lagre med svinekød er blevet tømt, således at man ikke risikerer, at smittede kødpartier på et senere tidspunkt skal komme til at forstyrre billedet. Tømning af de kinesiske lagre har medvirket til en mindre import af svinekød, end mange nok havde forventet for nogle måneder siden. Nu hævder de kinesiske myndigheder så at have fået smittespredningen så meget under kontrol, at der findes et faldende antal nye smittede dyr/besætninger.

I Belgien er det hidtil lykkedes at isolere smitten til bestanden af vildsvin. Der er indtil ultimo juni 2019 fundet i alt 823 positive vildsvin ud af knap 3.200 testede, og tilsyneladende pågår der fortsat en spredning i bestanden. På den baggrund har man udvidet det område, hvor menneskelig færdsel ikke må finde sted, med yderligere 7.000 ha, således at det samlede område med restriktioner nu udgør 21.000 ha.

Filippinerne har i hvert tilfælde for en periode sagt stop for import af svinekød fra Tyskland. Baggrunden herfor er, at der i et parti kød fra Tyskland kunne påvises, at der indgik 250 kg svinekød af polsk oprindelse, og det fik de filippinske myndigheder til at reagere.

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.

Nu afgøres om aksbeskyttelsen i hvede skal deles i to sprøjtninger

Planteavlskonsulenter landet over foretager hver uge observationer i afgrøderne og melder angreb af skadegørere ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Her er en kort status på denne uges registreringer.
Side 1 af 1850 (36981 artikler)Prev1234567184818491850Next