bannerPos

Afrikansk svinepest udfordrer fortsat

Kina har i løbet af de seneste måneder iværksat tiltag, der blandt andet indebærer, at der i langt højere grad end hidtil vil blive testet både i besætninger og på slagterier.

Per Jørgensen

Journalist
12-07-2019 09:08
Globalt er der fortsat en betydelig fokus på afrikansk svinepest. Det gælder områder, der hidtil er gået fri.
Blandt andet hævder Kina, at antallet af tilfælde er faldende. I Belgien har man inddraget yderligere områder, hvor den offentlige adgang begrænses. Filippinerne har lukket for import af tysk svinekød med henvisning til risiko for afrikansk svinepest.

Kina har i løbet af de seneste måneder iværksat tiltag, der blandt andet indebærer, at der i langt højere grad end hidtil vil blive testet både i besætninger og på slagterier. Det har medført, at lagre med svinekød er blevet tømt, således at man ikke risikerer, at smittede kødpartier på et senere tidspunkt skal komme til at forstyrre billedet. Tømning af de kinesiske lagre har medvirket til en mindre import af svinekød, end mange nok havde forventet for nogle måneder siden. Nu hævder de kinesiske myndigheder så at have fået smittespredningen så meget under kontrol, at der findes et faldende antal nye smittede dyr/besætninger.

I Belgien er det hidtil lykkedes at isolere smitten til bestanden af vildsvin. Der er indtil ultimo juni 2019 fundet i alt 823 positive vildsvin ud af knap 3.200 testede, og tilsyneladende pågår der fortsat en spredning i bestanden. På den baggrund har man udvidet det område, hvor menneskelig færdsel ikke må finde sted, med yderligere 7.000 ha, således at det samlede område med restriktioner nu udgør 21.000 ha.

Filippinerne har i hvert tilfælde for en periode sagt stop for import af svinekød fra Tyskland. Baggrunden herfor er, at der i et parti kød fra Tyskland kunne påvises, at der indgik 250 kg svinekød af polsk oprindelse, og det fik de filippinske myndigheder til at reagere.

Læserbrev: Klima er noget helt andet

Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

L&F: Udfordringen bliver kun større

Erhvervspolitisk chef for L&F, Morten Holm Østergaard, mener, at vi skal forberede os på at kæmpe endnu hårdere for arbejdskraften fremover, men at samfundet og regeringen også har et stort ansvar i kampen.

Centrovice-underviser: Landmænd har selv et ansvar

Landmænd kan sagtens gøre mere selv for at få den udenlandske arbejdskraft til at blive, mener ophavskvinde til danskkursus.

Danskkursus motiverer udenlandsk arbejdskraft til at blive i landet

Udenlandsk arbejdskraft er ofte svaret på landbrugets mangel på hænder, men kampen om dem vokser. Derfor tøvede driftsleder Lars Mortensen ikke, da to rumænere på kvæggården i Grindsted spurgte, om de måtte komme på danskkursus. Nu er deres motivation for at blive steget.

Forsøgsstald skal sikre ny viden

Vestjyllands Andel har blandt andet ambitioner om at levere fremtidens svinefoder. Dét svinefoder bliver minutiøst testet og analyseret i en forsøgsstald i Lemvig-området.

Enkornssåning betaler sig kun i teorien

Nu er det teknisk muligt at enkorns-så i praksis. VKST har gennemført en forsøgsserie for at be- eller afkræfte, om der kan opnås økonomiske fordele. Og konklusionen er klar: Der er ingen sparet udsæd, ej heller hævet udbytte.

Berørte landmænd stævner nu staten

Onsdag vil der dumpe en stævning ind ad døren hos Miljø- og Fødevareministeriet. Den nystiftede forening, Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, mener nemlig, at staten har givet kommunerne alt for vide beføjelser til at lave rådighedsindskrænkelser i forhold til grundvandsbeskyttelse overfor landmænd. Ifølge advokat i sagen, Hans Sønderby, bliver det hele endnu mere absurd, da han mener, at landmændenes sprøjtemidler reelt set ikke udgør et problem i dag.

Økolog: Vi kan desværre ikke bare droppe den konventionelle gylle fra i morgen

Bestyrelsesmedlem i Økologisk Landsforening Mads Helms mener, at økologerne er fint på vej til uafhængighed fra at bruge gødning fra konventionel husdyrproduktion. Men det vil tage væsentligt længere tid end forhåbningerne i 2008, hvor man troede det kunne ske i 2022.

God kvalitet i vinterbyggen

Vinterbyggen er af god kvalitet hos svineproducent Svend Gammelgård, der i sidste uge fik høstet sine 61 hektar med afgrøden nær gården ved Haderslev.
Side 1 af 1584 (31677 artikler)Prev1234567158215831584Next