bannerPos

Antal bedrifter falder – især rene slagtesvinebedrifter

Antallet af bedrifter i Danmark forventes fortsat at falde frem mod 2028, hvor der forventes at være cirka 1.400 svinebedrifter i Danmark mod cirka 2.700 primo 2019. Lokalitetsanalysen viste, at det kun er lokaliteter med mere end 1.000 søer, som viser en stabil fremgang i antal. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

Camilla Bønløkke

Journalist (Svineproduktion)
22-06-2019 11:45
Der var 2.741 svinebedrifter primo 2019. Dette er et fald på 6,7 procent i forhold til året før. Faldet er normalt i forhold til det gennemsnitlige fald set over en årrække.

Antallet af svinebedrifter faldt moderat i løbet af 2018 til 2.741 mod 2.937 året før, svarende til et fald på 6,7 procent. Over de seneste fem år har det gennemsnitlige årlige fald i antal svinebedrifter været 6,6 procent.

Ifølge Michael Groes Christiansen, Seges Svineproduktion, er faldet således gennemsnitligt, selv om 2018 var et meget dårligt rentabilitetsår for alle typer svinebedrifter.

Antallet af bedrifter i Danmark forventes fortsat at falde frem mod 2028, hvor der forventes at være cirka 1.400 svinebedrifter mod cirka 2.700 primo 2019, lyder Seges’ prognosefremskrivning.

Af de cirka 1.300 bedrifter, som forventes at forsvinde, vil cirka 800 forsvinde i tidsrummet 2018-2023. Udviklingen mod færre bedrifter vil nu være størst i de rene slagtesvinebedrifter.

Bedriftstyper

63,6 procent af totalslagtningerne i Danmark stammede fra rene slagtesvinebedrifter i 2018. Rene slagtesvinebedrifters andel af totalslagtninger var 55,7 procent tilbage i 2009.

I gennemsnit havde de integrerede bedrifter cirka 37 procent full-line-produktion af slagtesvin. Dette var en lille stigning i forhold til året før, men økonomien ved salg af smågrise med meget lave markedspriser i 2018 gjorde det nok mere attraktivt at opfede flere slagtesvin selv.

Derfor er det, ifølge Michael Groes Christiansen, endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt der er en trend i opadgående retning for, om integrerede besætninger vil have mere integreret produktion.

I 2018 overhalede de specialiserede sobedrifter de integrerede bedrifter med hensyn til, hvem der samlet havde flest søer. De specialiserede sobedrifter uden nævneværdig slagtesvineproduktion har cirka 51,1 procent af landets søer primo 2019 mod cirka 39 procent primo 2008.

- Antallet af bedrifter i Danmark forventes fortsat at falde frem mod 2028, hvor der forventes at være cirka 1.400 svinebedrifter mod cirka 2.700 primo 2019

Lokalitetsanalysen viste, at det kun er lokaliteter med mere end 1.000 søer, som viser en stabil fremgang i antal. De fleste slagtesvinelokaliteter i Danmark er relativt små, og selv bedrifter, der leverer mange svin, gør det fra mange mindre lokaliteter, hvor gennemsnittet er cirka 8.800 leverede svin pr. lokalitet.

Specialiseringen øges

Manglende mulighed for finansiering af nye større slagtesvinestalde, og problemer med etablering af nye anlæg på grund af lugtgeneafstanden er fortsat begrænsende for strukturudviklingen for slagtesvinestaldenes størrelse.

Specialiseringsgraden fortsætter i den danske svineproduktion, og der satses enten på smågrise- eller slagtesvineproduktion, men mest på smågriseproduktion i Danmark. De delvist integrerede bedrifter mindsker fortsat deres andel af slagtesvin i forhold til, hvis de lavede 100 procent full-line-produktion af deres smågrise.

Læs hele notat nr. 1915 via svineproduktion.dk.

cab

Læserbrev: Test for rester af alle sprøjtemidler i økologien

Grundstoffer og naturlige midler i den økologisk produktion bør undergå samme strenge godkendelsesprocedure som andre dansk godkendte bekæmpelsesmidler, og man bør også teste for rester i fødevarerne. Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

Der bliver masser af halm i år

Udsigten til en god halmhøst får smilet frem hos formand for foreningen Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, der ser halm som et både konkurrence- og miljømæssigt godt alternativ til især flis.

Horsch går nye veje

I dag præsenterer Horsch en række spændende nyheder, blandt andet nye selvkørende sprøjter, jordbehandlingsredskaber, såmaskiner og flere af Horsch-maskinerne er målrettet til det konventionelle landbrug, men fabrikken har i deres mange maskinnyheder stor fokus på organiske landbrug eller hybridlandbrug.

Masser af hø på engene

De ugødede og §3-beskyttede græsarealer ved Tude Å giver masser af godt hø i år.

- Bjærgning af hø på lavbundsjorde er billigere end at lade dem gro til

Michael Andersen på Tøvestensgaarden ved Hejninge nær Slagelse har en god ide, som han gerne vil dele med den nye finansminister Nicolai Vammen. Han kombinerer et højværdiprodukt med miljø- og klimavenlig drift af §3-arealer ved Tude Å.

Majsen er udfordret

Vejret driller majsen, der mange steder er udfordret med uens eller dårlig vækst.

Næringsstofferne er der, men det handler om omfordeling

Næstformanden i brancheforeningen Genanvend Biomasse og projektmanager i Daka Refood, Bjarne Larsen, håber på nogle regelændringer i de statslige støtteordninger, som vil gøre det mere rentabelt at etablere nye biogasanlæg fremover. Især på Sjælland.

Økolog: - Konventionel gylle er et nødvendigt kompromis

Den økologiske landmand Niels Kjær Tvedegaard nord for Randers er selv afhængig af at få tilført gylle fra konventionel husdyrproduktion. En fremtid helt uden konventionel gylle er i teorien mulig, mener han, men det vil have betydning for pris og udbytter. Og så vil der stadig være et problem med hensyn til fosfor og kali.
Side 1 af 1585 (31694 artikler)Prev1234567158315841585Next