bannerPos

Antal bedrifter falder – især rene slagtesvinebedrifter

Antallet af bedrifter i Danmark forventes fortsat at falde frem mod 2028, hvor der forventes at være cirka 1.400 svinebedrifter i Danmark mod cirka 2.700 primo 2019. Lokalitetsanalysen viste, at det kun er lokaliteter med mere end 1.000 søer, som viser en stabil fremgang i antal. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

AF: CAMILLA BØNLØKKE

FAGJOURNALIST
22-06-2019 11:45
Der var 2.741 svinebedrifter primo 2019. Dette er et fald på 6,7 procent i forhold til året før. Faldet er normalt i forhold til det gennemsnitlige fald set over en årrække.

Antallet af svinebedrifter faldt moderat i løbet af 2018 til 2.741 mod 2.937 året før, svarende til et fald på 6,7 procent. Over de seneste fem år har det gennemsnitlige årlige fald i antal svinebedrifter været 6,6 procent.

Ifølge Michael Groes Christiansen, Seges Svineproduktion, er faldet således gennemsnitligt, selv om 2018 var et meget dårligt rentabilitetsår for alle typer svinebedrifter.

Antallet af bedrifter i Danmark forventes fortsat at falde frem mod 2028, hvor der forventes at være cirka 1.400 svinebedrifter mod cirka 2.700 primo 2019, lyder Seges’ prognosefremskrivning.

Af de cirka 1.300 bedrifter, som forventes at forsvinde, vil cirka 800 forsvinde i tidsrummet 2018-2023. Udviklingen mod færre bedrifter vil nu være størst i de rene slagtesvinebedrifter.

Bedriftstyper

63,6 procent af totalslagtningerne i Danmark stammede fra rene slagtesvinebedrifter i 2018. Rene slagtesvinebedrifters andel af totalslagtninger var 55,7 procent tilbage i 2009.

I gennemsnit havde de integrerede bedrifter cirka 37 procent full-line-produktion af slagtesvin. Dette var en lille stigning i forhold til året før, men økonomien ved salg af smågrise med meget lave markedspriser i 2018 gjorde det nok mere attraktivt at opfede flere slagtesvin selv.

Derfor er det, ifølge Michael Groes Christiansen, endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt der er en trend i opadgående retning for, om integrerede besætninger vil have mere integreret produktion.

I 2018 overhalede de specialiserede sobedrifter de integrerede bedrifter med hensyn til, hvem der samlet havde flest søer. De specialiserede sobedrifter uden nævneværdig slagtesvineproduktion har cirka 51,1 procent af landets søer primo 2019 mod cirka 39 procent primo 2008.

- Antallet af bedrifter i Danmark forventes fortsat at falde frem mod 2028, hvor der forventes at være cirka 1.400 svinebedrifter mod cirka 2.700 primo 2019

Lokalitetsanalysen viste, at det kun er lokaliteter med mere end 1.000 søer, som viser en stabil fremgang i antal. De fleste slagtesvinelokaliteter i Danmark er relativt små, og selv bedrifter, der leverer mange svin, gør det fra mange mindre lokaliteter, hvor gennemsnittet er cirka 8.800 leverede svin pr. lokalitet.

Specialiseringen øges

Manglende mulighed for finansiering af nye større slagtesvinestalde, og problemer med etablering af nye anlæg på grund af lugtgeneafstanden er fortsat begrænsende for strukturudviklingen for slagtesvinestaldenes størrelse.

Specialiseringsgraden fortsætter i den danske svineproduktion, og der satses enten på smågrise- eller slagtesvineproduktion, men mest på smågriseproduktion i Danmark. De delvist integrerede bedrifter mindsker fortsat deres andel af slagtesvin i forhold til, hvis de lavede 100 procent full-line-produktion af deres smågrise.

Læs hele notat nr. 1915 via svineproduktion.dk.

cab

Nyt it-samarbejde bliver til Terra Connect

DLG Connect skifter navn, efter Velas er indtrådt i ejerkredsen med købet af 40 procent af aktierne fra DLG. Samtidig flytter medarbejderne ind i Velas’ lokaler i Vissenbjerg.

- Vi vil gøre branchen verdensførende

En ny national klynge indenfor fødevarer og bioressourcer er født. Med tårnhøje ambitioner i bagagen, er klyngen klar til at hjælpe danske virksomheder til vækst.

Større område, mere specialisering

Mens Agroteks comeback som Valtra-forhandler i Vendsyssel har givet vokseværk for både dækningsområde og medarbejderstab, har det også givet maskinforhandleren en størrelse, der giver bedre mulighed for specialisering, som skal komme både nye og gamle kunder til gode.

Erfaringer med par- og gruppevis opstaldning af kalvene

Måske er det kalvestaldens tur til en opdatering. I hvert fald vælger flere og flere at opstalde deres kalve par- eller gruppevis. En jordbrugsteknologstuderende har besøgt en række konventionelle landmænd og hørt deres erfaringer med opstaldningsformen.

Stadig pæn investeringslyst i landbruget

På trods af coronaens konsekvenser er der fortsat lyst til at investere hos landmænd. Sådan lyder det fra to virksomheder i det vestjyske.

Boligejerne får skattelettelser fra 2021 til 2024

De nye boligskatteregler, som skulle træde i kraft i 2021, udskydes nu til 2024. Det betyder, at ejendomsværdiskatten vil falde, og at ejendomsskatten stiger mindre end forventet mellem 2021 og 2024.
Side 1 af 1850 (36994 artikler)Prev1234567184818491850Next