bannerPos

Dansk svineeksport til Sydasien på fremmarch

Priserne på svinekød har været i fremgang i det meste af 2019, hvor noteringerne i Tyskland og Danmark har fulgtes pænt ad. Man får dog stadig en bedre betaling for svinekød syd for grænsen end nord for. Kilde: Danske Svineproducenter

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
13-06-2019 10:22
De mange udbrud af afrikansk svinepest i Kina og EU’s handelsaftale med Japan begynder nu at kunne ses på den danske eksport af svinekød til de to lande.

Kina og Japan har sat sig på større andele af den danske svinekødseksport. Det viser nye tal.

Landbrug & Fødevarer har offentliggjort tal for den danske eksport af svinekød til verdensmarkederne for de tre første måneder af 2019, og tallene viser, at selvom den samlede eksport af svinekød fra Danmark har været faldende, bliver der eksporteret mere til tredjelande som især Kina og Japan.

I de første tre måneder af 2018 blev 12,2 procent af den danske svinekødseksport sendt til Kina, men det tal er i 2019 steget til 14,8 procent. Og det vil kunne mærkes hos svineproducenter i Danmark i form af stigende svinepriser, forudsiger Landbrug & Fødevarer.

L&F har netop opdateret sin prognose for svinekødsnoteringen i 2019 og 2020, og skal man tro den, er der udsigt til en stigning for et kilo svinekød på 1,22 kroner for 2019, og på 1,00 kroner for 2020. Det vil samtidig øge prisen på smågrise gevaldigt. Og forklaringen er simpel. Den hedder afrikansk svinepest.

- Det er helt entydigt den hastige spredning af svinepest i Kina og det øvrige Asien, der er forklaringen på, at prognosen opskrives, siger markedsanalytiker hos L&F, Karsten Flemin, til finans.dk.

Fra starten af marts måned i år til nu er slagtesvinenoteringen steget med over to kroner kiloet, men på det sidste har noteringen været noget mere rolig. Men hvis man skal tro Karsten Flemin, kan der være en ny eskalering i den asiatiske import fra blandt andet Danmark og dermed nye stigninger i noteringen i horisonten.

- Det helt store boom i de asiatiske landes import vil vi formentlig først se i juli. Lige nu har man i Kina travlt med at nedslagte svinebesætninger og tømme svinekødslagrene, hvilket midlertidigt skaber et stort udbud, lyder det fra markedsanalytikeren.

En hård nød at knække

Trods flere initiativer for at få sat en stopper for den afrikanske svinepest i for eksempel Kina har den meget smittefarlige virus vist sig at være en meget hård nød at knække. Tirsdag bekræftede kinesiske myndigheder et nyt udbrud af ASF i Guizhou-provinsen, og dermed har der nu været over 120 ASF-udbrud i landet. Afrikansk svinepest har medført, at svinebestanden i Kina er faldet med over 20 procent.

Samtidig har afrikansk svinepest nu spredt sig til især Vietnam, hvor over to millioner svin enten er døde af sygdommen, eller også er de blevet slået ned for at forebygge smittespredningen.

Og senest har det ellers hermetisk lukkede Nordkorea også indrapporteret et tilfælde af ASF til verdensorganisationen for dyrehelbred, OIE. Smitten har fået Sydkorea til at iværksætte forebyggende foranstaltninger ved den koreanske grænse for at forhindre, at smitten spreder sig yderligere sydpå.

Svineeksport til EU stagnerer

Ser man på udviklingen i eksporten til EU-landene, har Storbritannien hentet flere svinekødsprodukter i Danmark, navnlig bacon, i 2019 end i året før. Til gengæld er eksporten til Tyskland faldet mærkbart. Selvom Tyskland fortsat er den største importør af dansk svinekød, udgør den danske eksport til vores sydlige nabo nu kun 27,7 procent, mod 30,5 procent i de første tre måneder af 2018.

Faldet er også tydeligt, når man ser på mængden af eksporten. I de første tre måneder sidste år solgte Danmark 149.257 tons svinekød til Tyskland. Men i samme periode i år var tallet 128.514 tons.

GPS skal guide til fleksibel naturpleje

60 kreaturer har fået GPS-halsbånd på for at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at finde vej til mere fleksible og attraktive tilskudssystemer til naturpleje.

Fik minister i tale om §3-forbud og efterafgrødekrav

Fælles for §3-dyrkningsforbuddet og det fremrykkede efterafgrødekrav er, at nogle landmænd oplever det, som om de får en stor økonomisk øretæve og usikkerhed om fremtiden, lyder det fra SLF, der forleden gik til miljøministeren med urimelighederne.

Overvældende tilslutning til Hobro Dyrskue

Der er tilmeldt 34 katalognumre til den første digitale udgave af Hobro Dyrskue. - Det er helt overvældende, lyder det fra arrangørerne.

Den danske foodservicebranche er på vej tilbage

Salget af Arla Pro-produkter er fordoblet, siden coronakrisen var på sit højeste tilbage i marts måned, og de seneste to uger er efterspørgslen steget med 30 procent. Det vidner om en foodservicebranche, som er på vej tilbage, lyder det fra Arla Pro.

Sæd-smitte fra Mors 2 afkræftes

Analyse afkræfter, at sæd fra Mors 2 har været kilden til PRRS i to produktionsbesætninger.

Kommunal spildevandsudledning er vigtigt skyts i BNBO-retsopgør

De kommunale udledninger af milliarder af liter urenset spildevand direkte til det danske vandmiljø, leverer ifølge advokat Hans Sønderby Christensen en vigtig pind til BNBO'er og kommunale indsatsplaners »ligkiste«.

Kompensation kan redde forretningen

Myndighedernes økonomiske corona-hjælpepakke kan for nogle minkavlere være lige præcis den redningsplanke, der skal til, fortæller rådgiver.
Side 1 af 1852 (37029 artikler)Prev1234567185018511852Next