Svinenoter: Dianova ophører med produktion af autovacciner med udgangen af 2019

Dianova har den 27. september meddelt, at de ophører med produktion af autovacciner samt distribution af ikke registrerede vacciner med udgangen af 2019. Dianova har samtidig noget overraskende meddelt, at sidste dag for ordremodtagelse på autovacciner allerede er den 11. oktober 2019, mens de ikke registrerede vacciner kan bestilles til og med den 19. december 2019, såfremt varen er på lager.

Landbrug & Fødevarer Svineproduktion er bekymrede i forhold til konsekvenserne for dyresundhed og antibiotikaforbrug, hvis der ikke et en alternativ leverandør på plads, når DTU stopper.

I forbindelse med overflytningen af det veterinære beredskab fra DTU til Københavns Universitet/Statens Serum Institut har Landbrug & Fødevarer Svineproduktion igennem længere tid været i dialog med Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut om muligheden for, at denne opgave varetages af andre end DTU. I forbindelse med den senest udmelding om meget kort tidsfrist har Landbrug & Fødevarer henvendt sig til sundhedsministeren og fødevareministeren med anmodning om en hurtig løsning på problemet.

Læs også