DNA-test skal afsløre effekten af foderet

Hvor sunde er mine grise, og hvilken effekt har foderet? Det kan svineproducenter snart få svar på med en gratis DNA-test. Proteinproducenten European Protein vil tilbyde gratis DNA-test, når producenten anvender et nyt funktionelt protein, der forbedrer produktiviteten hos søer og smågrise.

European Protein er allerede i gang med de første prøvetagninger hos søer og smågrise. Formålet er at dokumentere og sammenligne sundhedseffekten af landmandens nuværende foder med effekten efter brug af European proteins tilskudsfoder EP199. Ved brug af DNA-test vil landmanden kunne kortlægge sin besætnings bakterieproblemer helt nøjagtigt. Samtidig får landmanden mulighed for at evaluere sit nuværende foders effekt på tarmsundheden.

- Vores tilgang til at fremme sunde og modstandsdygtige dyr er veldokumenteret, men ny og ukonventionel – ikke kun for producenten – men i høj grad også for rådgivere og dyrlæger. Derfor har vi valgt at investere 50.000 kroner i at teste søer og smågrise i hver besætning, så alle led får mulighed for at følge udviklingen og få syn for sagen, udtaler Jens Legarth, der er administrerende direktør for European Protein, i en pressemeddelelse.

Tidlig indsats

Virksomhedens fermenterede produkter har i flere uvildige forsøg foretaget af Københavns Universitet vist, at tilskuddet – ligesom medicinsk zink – fjerner de sygdomsfremkaldende bakterier i tarmen og gør bakteriefloraen mere mangfoldig.

Ifølge Jens Legarth skal indsatsen dog starte langt tidligere og allerede ved soen:

- De første 175 dage af grisens liv er afgørende for, at vi kan producere uden medicinsk zink og med så lidt antibiotika, som muligt. Her tæller hele drægtighedsperioden med. Den nyeste forskning viser, at soen har en kæmpe indflydelse på grisens sygdomshistorik, og derfor skal hun tænkes ind i fodringsstrategien. Det er for sent at starte ved fravænningsfoderet, når vi ved, at soen i så høj grad præger smågrisenes immunforsvar, selv efter fravænning.

Nytænkning på foderfronten

Om European Proteins nye tilgang udtaler rådgiver fra Svinerådgivningen, Pia Sørensen:

- Vi stiller store krav til søerne anno 2019, og de er udfordrede. Derfor er der ingen tvivl om, at vi skal tænke i nye baner, også på foderfronten, for at få den bedste funktion af søerne. Vi hilser alle nye tiltag, der kan bære os i den retning, velkomne. Det er et spændende initiativ.For søer kan mælkeydelsen sættes i vejret, og antallet af antistoffer i råmælken øges med op til 40 procent. Det betyder, at pattegrisene bliver mere modstandsdygtige også efter fravænning, da antistoffer forbliver aktive i blodet i op til to måneder efter. Tilskuddet reducerer dødeligheden i farestalden og giver op til to grise mere pr. årsso afhængig af udgangspunktet.

Fakta om tilskudsfoderet

Det nye tilskudsfoder EP199 fra European Protein er baseret på mælkesyrefermenteret raps tilsat tang.

Tilskuddet tilsættes med fire procent i drægtighedsperioden og ni procent i diegivningsperioden.

For søer kan mælkeydelsen sættes i vejret og antallet af antistoffer i råmælken kan øges med op til 40 procent. Det betyder, at pattegrisene bliver mere modstandsdygtige også efter fravænning, da antistoffer forbliver aktive i blodet i op til to måneder efter.

Tilskuddet reducerer dødeligheden i farestalden og giver op til to grise mere pr. årsso afhængig af udgangspunktet.

Desuden fortæller svineproducenterne, at småfødte bliver mere vitale og bedre til hurtigt at indhente resten af kuldet.

Kilde: European Protein

Værdifuld viden

DNA-testen skal kortlægge bakteriegrupperne i søer og smågrise og vise, hvis grisenes bakterieflora domineres af sygdomsfremkaldende bakterier.

For mange dårlige bakterier er ikke kun årsag til sygdomme, men også til betændelsestilstande. Med tiden skal testen udbygges til at afsløre, om besætningen har resistente bakterier, der ikke kan behandles med antibiotika.

- En større viden om resistente bakterier er en klar fordel i vores arbejde med at reducere antibiotikaforbruget. På den måde kan vi målrette vores indsats helt ned på besætningsniveau, udtaler dyrlæge Kristian Havn fra SvineVet.

Efter bakterieprofilen er kortlagt, indsættes tilskudsfoderet EP199, og udviklingen følges af European Protein. Efter tre til seks måneder gentages testen og landmanden bliver præsenteret for resultaterne.

- Vi oplever en kæmpe interesse fra landmænd, fordi de er klar over, at bedre sundhed for søer og smågrise sænker behovet for antibiotika, sygestier og giver en bedre medarbejdertrivsel og bundlinje. Få virksomheder på verdensplan sidder med viden om, hvordan tarmsundhed fremmes i praksis. Som ekspert på området føler vi os forpligtede til at udbygge og dele viden med landmanden om, hvordan vi sammen kan fremme og udnytte naturlig sundhed for grisene ved at manipulere tarmens mikroflora, siger Jens Legarth.

Kæmpe database

De analyserede data vil danne baggrund for en stor vidensbank om grises tarmbakterier og sundhed, men der er lidt vej endnu, fortæller Jens Legarth.

- Stofferne, der skal bruges til en DNA-test, er skrøbelige og materialet går let tabt. Derfor er vi ved at afprøve forskellige metoder til at indsamle prøver fra de enkelte stalde for at minimere risikoen for at miste eller påvirke data undervejs. DNA-sekvensering er et omfattende stykke specialistarbejde, der kræver erfaring. Derfor samarbejder vi med Københavns Universitet om analyserne. Omkring sommer forventer vi, at der har været nok prøver igennem til, at prøvetagningen i stalden og analyserne i laboratoriet kører glat.

cab

Læs mere om Zinkfri fravænning

Nu er det slut med anvendelse af veterinær zink i svineproduktionen. Klik her og bliv klædt på til den nye hverdag i svinestalden.

Læs mere her

Læs også