Brancheforeninger om stævning: Håber ministeren kryber til korset

Både formanden for SamMark og direktøren i Danske Svineproducenter håber på, at stævningen fører til, at Miljø- og Fødevareministeriet begynder at overholde EU-reglerne.

Effektivt Landbrug har spurgt formand for SamMark Lisbet Hommelhoff, hvordan det kan være, at foreningen har besluttet sig for at stævne Miljø- og Fødevareministeriet.

- Vi er nødt til at forholde os til, at vi ikke mener, at de gældende EU-regler bliver overholdt. Når vi har med eksportgrise at gøre, så taler vi også om konkurrencedygtighed i forhold til det europæiske marked, og her vil vi sikre os, at vi i Danmark nu også overholder EU-reglerne.

- Og med de vanvittige, ja helt vanvittige, gebyrstigninger, som skal betale for den her ekstra kontrol, så er vi nødt til at handle, siger Lisbet Hommelhoff.

Hun fortæller, at man via dialog i det seneste år har forsøgt at råbe op, men det har været fuldstændig uden held.

- Der er ikke mere dialog tilbage. Vi har flere gange opfordret til møder i forhold til det her, fortæller Lisbet Hommelhoff.

Håber minister kryber til korset

Fra Per Bardrum, direktør hos Danske Svineproducenter, lyder det, at han håber stævningen vil føre til, at fødevareminister Mogens Jensen retter ind.

- Vi håber da, at han kryber til korset og begynder at følge EU-lovgivningen, og dermed lader de ekstra omkostninger og den her nye »eksporttold« falde væk, siger han.

Ifølge ham er gebyrstigningerne som følge af den skærpede kontrol i forhold til, hvor mange grise, der bliver eksporteret i rundet tal til tre kroner pr. gris. Dertil skal tillægges de øvrige gebyrstigninger på kontrollen, som også blev meldt ud i november i samme ombæring, som det blev meldt ud, at den skærpede kontrol fortsætter.

Var stillet nyt værktøj i sigte

Per Bardrum fortæller, at det oprindeligt var meningen, at den skærpede kontrol af dyretransporterne skulle evalueres, og det så skulle besluttes, hvad der fremover skulle gøres på området. Inden den evaluering blev offentlig, så besluttede Mogens Jensen dog at forlænge den skærpede kontrol.

- I marts fik vi at vide, at de (Fødevarestyrelsen, red.) ville prøve at lave et risikovurderingsværktøj, så man kunne finde dem, der ikke er så skrappe til at følge reglerne. De skulle så tjekkes lidt mere. Dem der så godt kan finde ud af det, de skulle så have nedtrappet deres kontroltid.

- Det giver også god mening, men det værktøj har de så åbenbart ikke fået lavet, og i stedet skruer de så bare op for kontrollerne, siger Per Bardrum.

Han påpeger, at det i øvrigt også er bemærkelsesværdigt, at den skærpede kontrol af smågrise kun gælder smågrise til eksport, og ikke smågrise som handles og transporteres rundt i Danmark.

- Jeg forstår ikke, at det skal koste tre kroner pr. gris mere syne et dyr, der skal køre fra Tinglev til Flensborg end fra Tinglev til Aabenraa. Det giver jo ikke nogen mening med sådan en ekstraordinær kontrol, siger Per Bardrum.

 

Læs også