Historisk godt bytteforhold

Svineproducenterne kan glæde sig over et historisk godt bytteforhold: 1/10. Og der er meget mere at glæde sig over, fremgik det af den faglige del af årsmødet.

Det nuværende bytteforhold mellem foderpris og notering er på 1/10, og det er historisk godt, lød det fra Marlene Sparre Ibsen, chef for Husdyr, Miljø og byggeri i VKST, på årsmødet.

- I al den tid, jeg har været rådgiver, har der været fokus på at spare så meget som muligt for at få det bedste dækningsbidrag. Nu skal fokus ændres fra laveste omkostning til maximal output pr bedrift, lød det fra Marlene Sparre Ibsen. Det betyder, at man ikke skal spare på de gode råvarer i foderet som for eksempel byg eller roepiller – de kan nemlig hjælpe på dødeligheden.

Også øgede næringsstoffer i foderet giver øget produktivitet. For eksempel skal slagtesvin lige nu have 22 gram lysin pr kg tilvækst. Og hjælpestoffer som syre, toxinbinder, probiotika, osv., kan og må også gerne bruges på nuværende tidspunkt for at sænke dødeligheden, fortalte Marlene Sparre Ibsen til den 260 mand store forsamling.

- På sosiden har vi haft travlt med at ændre til nye anbefalinger, hvor det vigtigste er at søer ikke bliver for fede og heller ikke bliver for kødfyldte. Drægtighedsfoderet skal derfor have et lavere indhold af protein, så hvis i ikke allerede har fået gennemgået jeres drægtighedsfoder, så er det en god ide at få gjort det nu.
Det vigtigste omkring foder er at huske, at normer og anbefalinger ændrer sig hele tiden og afhænger også af Jeres effektivitet og staldforhold. Der er intet som er standard længere – det er en fintuning hele tiden i den enkelte besætning, sagde Marlene Sparre Ibsen. 

Slagtesvin

Marlene Sparre Ibsen konstaterede, at slagtesvinene har en historisk høj værdi af høj slagtevægt – på grund af det gode bytteforhold.
Noteringen var i uge 1 2019 8,30 kroner pr. kg og i uge 52 2019: 13,30 kroner pr. kg. Samtidig faldt foderprisen med 0,25 kroner pr. foderenhed.

For at få en så høj slagtevægt som muligt er det ifølge Marlene Sparre Ibsen især vigtigt at være opmærksom på to forhold: 

- Det ene er at få lavet en ny miljøgodkendelse, hvor i ikke er begrænset af antal kilo men kan producere alt det I kan indenfor rammerne og indenfor dyreværnsloven. For de store grise kræver også ekstra plads. Rigtig mange har fået lavet en ny miljøgodkendelse, og det er ikke så kompliceret, som det lyder. For langt de fleste er det gået forholdsvist nemt, så det er bare med at få alt det miljømæssige på plads, lød det fra rådgiveren, inden hun tilføjede:

- Rigtig mange af jer slagtesvineproducenter har lært at sætte jeres produktion i system, og det er den altovervejende årsag til den store fremgang, vi ser, og flere af jer opnår en foderudnyttelse på under 2,5, også uden hangrise. 

morten@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 75 76 96

Læs også