Ingen ændring i Nord-West-noteringen

Der er ikke sket nogen ændring i Nord-West-noteringen for smågrise i denne uge. Noteringen står fortsat på 71 euro, mens noteringen for 8-kilos grise stadig står på 46,60 euro.

De europæiske smågrisenoteringer fortsætter prisopsvinget. Udbuddet på smågrisemarkedet er ikke særlig stort, mens efterspørgslen er god. I Danmark er puljenoteringerne steget med 15 kroner, i Holland er Vions smågrisenotering steget med 2 euro, og i Tyskland indikerer VEZG-smågrisenoteringen, at Nord-West noteringen i næste uge vil følge efter med 2,5 euro. Den afgørende impuls for prisstigningen kom fra det tyske slagtesvinemarked i onsdags, hvor den tyske notering overraskede med en prisstigning på 3 eurocent. Det skriver Danske Svineproducenter i en markedskommentar.
 
Den tidlige prisstigning på det tyske slagtesvinemarked indikerer nemlig, at markedet også kan forvente yderligere prisstigninger på slagtesvinemarkedet i de kommende uger. Udbuddet af slagteklare grise dækker p.t. lige slagteriernes efterspørgsel og er faldende. Desuden regner markedsinteressenterne med prispositive impulser på kødmarkedet i de kommende uger. Efter den kinesiske nytårsfest burde der komme fart på eksporten til Asien igen. Det er imidlertid usikkert, i hvilket omfang coronavirussen vil påvirke eksportaktiviteterne. 
 
De store tyske slagterier fremhæver derudover, at markedssituationen ikke har ændret sig endnu, og at man ikke kan hæve prisen på grund af forventninger. Derfor har nogle slagterier ikke accepteret den seneste prisstigning på 3 cent i onsdags og i stedet for sagt, at man betaler huspriser på uændret prisniveau. Tyske omsættere beretter imidlertid, at disse slagterier alligevel oftest har betalt den højere pris, da man manglende slagtesvin.  
 
Den tyske VEZG-smågrisenotering indikerer, at Nord-West noteringen i næste uge vil stige med 2,5 euro til 73,50 euro. Det svarer til 585 kroner inklusiv vægtregulering.
 

Læs også