Ny betalingsmodel for grænsevasken

En ny, fælles aftale om betaling af desinfektion af grisetransporter til Danmark træder i kraft til sommer.

Den 1. juli træder den nye betalingsmodel for Danish Transportstandard i kraft. En stor del af Danish Transportstandard dækker over betaling og desinfektion af grisetransporter ved grænsen, og er et af de vigtigste elementer i kampen mod blandt andet afrikansk svinepest.

- Jeg er glad for, at ordningen finansieres, så vi fortsat kan sikre en høj grad af smittebeskyttelse, siger Asger Kjær Nielsen, kvalitetschef hos Danish Transportstandard.

Udover vask og desinfektion af grisetransporter er der fra årsskiftet også blevet etableret en forpost, som skal sikre, at grisetransporterne er rene, når de kommer til vaskepladserne.

- Det, at vi nu selv går ind og laver et forsyn af bilerne, der ankommer til Padborg, viser sig at have en god effekt, siger Asger Kjær Nielsen.

Fælles aftale

Den nye aftale er lavet i samarbejde med Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, Danske Svineproducenter og Danske Svineslagterier og betyder, at alle danske svineproducenter fremover vil bidrage til finansiering af Danish Transportstandard.

- Det er en fælles opgave, som der nu er fundet en fælles løsning på. Alle er enige om, at der skal være en ekstra smittebeskyttelse. Derfor er det vigtigt, at der blev fundet en løsning, hvor alle bidrager og alle er enige, siger Asger Kjær Nielsen.

Ligelig fordeling

Aftalen betyder, at udgiften for at betale for Danish Transportstandard vil blive delt efter fordelingsnøglen 60–20–20. Det betyder, at eksportører af grise kommer til at dække 60 procent, slagtesvineproducenter, som sender slagtesvin til et dansk slagteri, kommer til at betale 20 procent og smågriseproducenter, som ikke eksporterer, vil dække de resterende 20 procent.

- Som svineproducent skal du ikke gøre andet end at indberette dine flytninger inden for de syv dage, loven foreskriver. Så vil du helt automatisk modtage en faktura, som man kan vælge at få tilsendt som e-faktura eller en pdf, forklarer Asger Kjær Nielsen.

Udgifterne til Danish Transportstandard er i 2019 budgetteret med 21 millioner kroner.

Se eksempler og de konkrete udgifter på svineproduktion.dk, hvor du også kan beregne udgiften ud fra dine egne tal.

Læs også