Pas på stillestående drikkevand

Der er også et andet område, hvor Lone Grube Hansen savner fokus – nemlig drikkevandshygiejne.

- Vi ser flere besætninger, der døjer med smågrisediarré på dag 4-7 eller efter fravænning, men de har aldrig skænket det en tanke, at de har »stillestående vand«.

I en farestald kan der ifølge hygiejnespecialisten nemt gå 10-12 dage fra stien er blevet tømt, indtil de nye pattegrise kan betjene vandventilen.

- Når vandet står stille i røret i så lang tid ved en temperatur på over 20 grader, kan f.eks. 1 enkelt colibakterie, der fordobler sig cirka hvert 20 minut, på bare 12 timer blive til en 16-cifret mængde af colibakterier, som man så præsenterer grisene for, når de begynder at drikke.

Uhyggelige mængder bakterier

Den samme problematik gælder for en klimastald der tømmes, vaskes og udtørres ved opvarmning, som gerne står tom i 5-7 dage.

- Ville man selv drikke det vand, lyder det fra Lone Grube Hansen, der tilføjer:

- Når vi tager vandprøver, og får dem analyseret hos et anerkendt laboratorie, hvor dyrkningen sættes i gang samme dag, som prøven er taget, så er det nogle gange uhyggeligt, hvilke mængder af colibakterier og skimmelsvamp vi finder.

Gælder også hos kvæg

Vandhygiejnen er også en stor udfordring i malkekvægsbesætninger, vurderer hun.

- Her oplever vi, at mange køer ofte drikker af det samme store vandkar, som hurtigt kan udvikle sig til en bakteriebombe, og hvor der samtidig i mange besætninger ikke foregår en daglig rengøring og desinfektion af karret.

- Også de små kalves mælkeskåle bliver ofte ikke rengjort, men bare fyldt op med vand og brugt igen ved næste fodring. Desværre er det jo en »usynlig fjende«, man er op imod, så der ikke bliver tænkt så meget over det, lyder vurderingen.

- Nogen synes, at det er besværligt, dyrt og tidskrævende at skabe og opretholde en god hygiejne, men de tænker ofte ikke over, hvor meget tid de investerer i at behandle eller på anden måde samle op på svækkede dyr, og hvilke økonomiske konsekvenser der opstår ved de dyr, der ikke trives optimalt. Tit handler det mest om at ændre nogle ret enkle rutiner, slutter hygiejnespecialisten.

l-l

Læs mere om Fodring af grise

Foder er ikke bare foder - det er en hel videnskab. Bliv inspireret af branchens førende og få viden om den nyeste forskning inden for fodring af grise.

Læs mere her

Læs også