ASF: Forudser markedet kommer til at gå i panik

Ifølge Danske Svineproducenter så er et stort fald i både dansk slagtesvinenotering og i smågrisepriser i Tyskland bestemt ikke urealistisk, som følge af fundet af ASF i Tyskland. L&F’s svineformand Erik Larsen fortæller, at han dog tager den melding med et gran salt.

Et fald i den danske slagtesvinenotering på 20-25 procent. Det er buddet fra Danske Svineproducenter, når det kommer til konsekvenserne i Danmark af det fund af ASF, som er blevet gjort i Tyskland.

Bag buddet står Danske Svineproducenters markedsanalytiker Markus Fiebelkorn, der vurderer, at der nu vil gå panik i markedet.

- Når der bliver konstateret afrikansk svinepest i et land, så vil en række lande spærre for import fra det land. Det gælder først og fremmest Kina og andre asiatiske lande.

- Så derfor skal tyskerne nu afsætte alle de varer, og vi snakker altså millioner af tons grisekød på det europæiske marked i stedet, hvor vi ingen begrænsninger har. Og når du skal det, så stiger udbuddet, og hvad sker der så med prisen. Ja, den falder, siger han.

Han fortæller, at når prisen på slagtesvin falder, så falder prisen på smågrise naturligvis også.

- Det er et scenarium, som alle var klar over ville komme på et tidspunkt, da vi alle har vidst, at afrikansk svinepest ville komme til Tyskland på et eller andet tidspunkt. Men uanset, at det var ventet, så sker der altså noget med markedet, hvis du som tysk slagtesvinproducent har regnet med en notering på 1,50 euro i slutningen af året, og nu kan du pludselig se ind i en notering på 1,10 euro i slutningen af året. Så vil du blandt andet ikke betale så meget for smågrisene. Derfor siger jeg, at der vil gå en form for panik i markedet nu, siger Markus Fiebelkorn, der ikke kalder det urealisisk med en dansk notering på omkring 9,00 kroner

For tidligt at spå

Hos Danish Crown ville man torsdag morgen ikke spå om, hvad ASF i Tyskland får af konsekvenser. Herfra lød det, at fundet kan få stor betydning for den tyske eksport, men det giver på nuværende tidspunkt ikke mening at spå om konsekvenserne for Danish Crown. Der var i går blandt andet stadigvæk ikke kommet meldinger om, hvordan Kina forholder til ASF-fundet i Tyskland.

- Lige nu handler det om at holde hovedet koldt og følge udviklingen i Tyskland. I løbet af få dage vil vi have et overblik over, hvilke konsekvenser det får for den tyske eksport ud af Europa. Indtil vi har det, giver det ikke mening at spå om, hvilken betydning det får for den danske notering, sagde Lars Albertsen, der er global salgsdirektør i Danish Crown.

Danish Crown sendte i går ikke som de normalt gør klokken 13 nyt ud om næste uges notering som følge af fundet. Inden deadline på denne avis i går var der stadigvæk ikke sendt noget ud.

Tager det med et gran salt

Fra Erik Larsen, formand for L&F Svineproduktion, lyder det, at han overordnet set lige nu egentlig ikke er så bekymret. Han fortæller, at området i Tyskland, hvor ASF-fundet er gjort, er så tæt på det område i Polen, hvor der allerede i forvejen er gjort flere fund.

Om den negative melding fra Danske Svineproducenter til prisudviklingen, lyder det fra Erik Larsen:

- Det tror jeg, at man skal tage med et gran salt i første omgang. Jeg tror, at slagterierne vil gøre alt for at se nye muligheder. Men lad os nu se. Selvfølgelig kommer der på den korte bane lidt uro, som også vil sætte sig på noteringen. Det tyske kød skal ud på det europæiske marked, men det her kan jo også give nye muligheder for dansk kød på det asiatiske marked. Så lad os lige i første omgang slå koldt vand i blodet, siger Erik Larsen.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

- Vi kan være stolte af vores vildsvinehegn

Erik Larsen, formand for L&F Svineproduktion, fortæller, at han vil benytte den nuværende ASF-situation til at markere, at vi i Danmark kan være stolte af, at vi nået at få rejst et vildsvinehegn.

- Det her viser, hvor vigtigt det var, at Esben Lunde Larsen (daværende miljø- og fødevareminister, red.) holdt fast trods al den kritik, der var. Og tyskerne ærgrer sig nok nu lidt over, at de ikke fik gjort nøjagtig det samme, som vi gjorde, siger Erik Larsen.

Indfør kortvarig grænsekontrol

Fra Danske Svineproducenter opfordrer man Fødevarestyrelsen til straks at etablere ekstra kontrol i 48 timer ved den danske grænse for at forhindre, at smågrise på vej til Tyskland bliver sendt tilbage igen eller kommer til at stå at vente i lastbiler ved grænsen.

- Vi ved endnu ikke, om de tyske svineproducenter vil reagere rationelt, eller om de vil gå i panik og måske nægte at modtage de danske smågrise, der er på vej til dem. Det er det, der bekymrer os allermest lige nu, siger Per Bardrum, der er direktør for Danske Svineproducenter.

Han forklarer, at det er et skrækscenarie, idet det kan gå ud over dyrevelfærden og true sundheden hos danske grise, hvis der begynder at strande danske smågrise i svinetransporter, fordi de ikke bliver læsset af, og hvis der måske endda er vognmænd, der forsøger at returnere grise til Danmark.

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også