Suvaxyn PRRS MLV suspenderes

Analyser fra PRRS-smitten fra Hatting Horsens viste, at der er tale om en PRRS-virus, der er opstået ved en rekombination mellem PRRS-vaccinerne Unistrain og Suvaxyn PRRS MLV.

Fødevarestyrelsen meddelte tirsdag, at de indtil videre suspenderer Suvaxyn PRRS MLV vaccine mod PRRS (Porcint Reproduktions og Respirationssyndrom). Suspensionen betyder, at dyrlæger ikke må ordinere denne vaccine, og at landmænd ikke må anvende den. 

Det nye virus er konstateret i cirka 40 besætninger. I nogle besætninger er der samtidig konstateret kliniske symptomer svarende til dem, man ser i besætninger, der er smittet med andre typer af PRRS-virus.

Suspensionen sker ud fra et forsigtighedsprincip og for at undgå, at der fremover opstår nye virusvarianter. 

Fødevarestyrelsen har valgt at suspendere anvendelsen af Suvaxyn PRRS MLV, fordi den er markedsført senere end Unistrain. 

Ifølge Fødevarestyrelsen så sker suspensionen i henhold til artikel 45, stk. 4, i EU-forordning 726/2004, og suspensionen gælder, indtil Fødevarestyrelsen meddeler andet. 

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også