bannerPos

Svinenoter: Temadag for udendørs svineproduktion

05-12-2019 13:28

SvineRådgivningen sætter igen fokus på specialiseret rådgivning indenfor økologi- og frilandsproduktion. I den forbindelse afholdes, i samarbejde med Seges Økologi-Innovation, temadag for udendørs svineproduktion, målrettet svineproducenter, medhjælpere, landbrugsskoler og firmafolk.

Rådgivningscenteret opfordrer derfor til at få sat kryds i kalenderen ved tirsdag den 25. februar for at deltage i en temadag Sagro i Billund.

Temadagen vil også denne gang komme omkring aktuelle emner i udendørs svineproduktion, blandt andet foder, miljø, sundhed/sygdomme og avl.

Derudover vil der være indlæg fra medarbejdere: En hverdag som ansat i udendørs svineproduktion og sidst, men ikke mindst, indlæg om forbrugerpræferencer og fokus på afsætning.

Positive resultater med grønt protein

Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab på AU Foulum har i GUDP-projektet SuperGrassPork gennemført et fodringsforsøg med økologiske grise, som er blevet tildelt foder med protein udvundet fra kløvergræs.

Formålet med forsøget var at undersøge effekten af at udskifte en del af det traditionelle protein, typisk soja, til protein udvundet fra lokalt dyrket kløvergræs.

Resultaterne fra fodringsforsøget viser, at grisene trivedes lige godt på alle typer foderblandinger, idet der hverken var forskel på grisenes vægt, tilvækst, foderoptagelse og -udnyttelse. Hvad angår kødprocenten efter slagtning viste resultaterne, at den gruppe grise, som fik 15 procent kløvergræsprotein, havde en signifikant højere kødprocent end de øvrige forsøgsgrupper. Denne højere kødprocent kan dog muligvis forklares ved, at græsproteinet har haft en lidt højere fordøjelighed og mere optimal aminosyresammensætning, end forskerne havde forventet.

Projekt SuperGrassPork afvikles i perioden 2017-2020. Projektet er støttet af Grønt Udviklings- og demonstrationsprogram (GUDP) og koordineres af ICROFS. Projektet ledes af Seges og ud over Institutterne Husdyrvidenskab, Agroøkologi og Ingeniørvidenskab fra Aarhus Universitet deltager Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Friland A/S, Vestjyllands Andel samt Institute for Food Studies & Agro Industrial Development (IFAU).

Læs mere om projekt SuperGrassPork via hjemmesiden for DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet.

Videnside om brok er opdateret

Seges Svineproduktion meddeler, at de har opdateret deres videnside om brok med billeder og video.

Du finder ligeledes Seges’ vejledninger om brok på siden.

Succes med syrer ved E. Coli

Salgkonsulent Søren Thomsen hos Nutrimin oplever tilbagevendende spørgsmål fra producenter vedrørende udfordringer med lind gødning hos pattegrisene eller de nyfravænnede grise.

- Når grisene obduceres, er det typiske facit ofte, at E. Coli er kilden til problemet. Dette kan i nogle tilfælde ende ud i behovet for medicinsk behandling, skriver salgskonsulenten i det seneste Nutrimin Ugenyt.

Søren Thomsen skriver her, at tilsætning af organiske syrer til foderet har en dræbende eller hæmmende effekt på væksten af skadelige bakterier i fordøjelseskanalen, og dermed forventes en positiv effekt på grisens sundhed og produktivitet, når grisene tildeles organiske syrer.

- Hos Nutrimin har en del af vores kunder på det seneste oplevet succes med produktet Nutri Novo Liquid. Nutri Novo Liquid er en blanding af monoglycerider, medium- og kortkædede fedtsyrer og myresyre; et miks af organiske syrer, der virker i såvel mave som tarm. Det er videnskabeligt veldokumenteret, at organiske syrer har en produktionsfremmende effekt. Så alt andet lige giver det god mening, når vores kunder oplever, at grisene reagerer positivt på mixet af organiske syrer i Nutri Novo Liquid.

Ifølge Nutrimin kan Nutri Novo Liquid doseres i jern og mælkekopanlæg i farestalden eller i drikkevandet til klimastalden, og produktet kræver ikke HACCP.

 

- Vi har stadig 18 procent vand i hveden enkelte steder

Hveden er stadig umoden i enkelte pletter rundt i marken, men ellers er høsten godt i hus hos Torben Kuhr nær Gjern i det midtjyske. Han vurderer, at udbytterne er tilfredsstillende, men ikke over middel.

Prognose: 1,6 millioner flere producerede svin i år

Landbrug & Fødevarer forventer i en spritny prognose, at antallet af producerede svin i år vil stige med 1,6 millioner stk. i forhold til 2019.

Test af maskiner skal forbedre høsten af græs til fremstilling af protein

En vellykket test af to forskellige høstteknikker skal nu give input til udvikling af den mest optimale metode at høste græs på, når det skal bruges til at fremstille protein til foderstof.

Det er op ad bakke med de frivillige BNBO-aftaler

Det kniber – som mange nok havde ventet – med at nå til enighed mellem landbrug og kommuner om, hvad »fuld erstatning« er, når det kommer til pesticidfri drift i BNBO. Østjysk kommune har nu sendt opgivende brev til miljøminister. Et brev formand for Odder-Skanderborg Landboforening, Jens Gammelgaard, også har skrevet under på.

Dyrenes Beskyttelse er bekymret for varme dyretransporter

Dyrenes Beskyttelse langer igen ud efter eksportører af smågrise. Grisene lider i varmen under transporterne ned gennem Europa, lyder det. Brancheorganisation: Vi har ingen interesse i at levere lidende dyr til kunderne.

Syre er et nødvendigt våben mod fremtidens tarmbetændelser

Skæringsdagen for fravænning uden medicinsk zink i foderet nærmer sig med hastige skridt, og der er udsigt til en af de større udfordringer i branchen. Forberedelsen til fremadrettet forebyggelse og håndtering af fravænningsdiarré er derfor højaktuel. To af branchens rådgivere betragter syre som et hjælpestof, der med sikkerhed vil indgå som en del af løsningen.
Side 1 af 1896 (37908 artikler)Prev1234567189418951896Next