bannerPos

Svinenoter: Temadag for udendørs svineproduktion

05-12-2019 13:28

SvineRådgivningen sætter igen fokus på specialiseret rådgivning indenfor økologi- og frilandsproduktion. I den forbindelse afholdes, i samarbejde med Seges Økologi-Innovation, temadag for udendørs svineproduktion, målrettet svineproducenter, medhjælpere, landbrugsskoler og firmafolk.

Rådgivningscenteret opfordrer derfor til at få sat kryds i kalenderen ved tirsdag den 25. februar for at deltage i en temadag Sagro i Billund.

Temadagen vil også denne gang komme omkring aktuelle emner i udendørs svineproduktion, blandt andet foder, miljø, sundhed/sygdomme og avl.

Derudover vil der være indlæg fra medarbejdere: En hverdag som ansat i udendørs svineproduktion og sidst, men ikke mindst, indlæg om forbrugerpræferencer og fokus på afsætning.

Positive resultater med grønt protein

Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab på AU Foulum har i GUDP-projektet SuperGrassPork gennemført et fodringsforsøg med økologiske grise, som er blevet tildelt foder med protein udvundet fra kløvergræs.

Formålet med forsøget var at undersøge effekten af at udskifte en del af det traditionelle protein, typisk soja, til protein udvundet fra lokalt dyrket kløvergræs.

Resultaterne fra fodringsforsøget viser, at grisene trivedes lige godt på alle typer foderblandinger, idet der hverken var forskel på grisenes vægt, tilvækst, foderoptagelse og -udnyttelse. Hvad angår kødprocenten efter slagtning viste resultaterne, at den gruppe grise, som fik 15 procent kløvergræsprotein, havde en signifikant højere kødprocent end de øvrige forsøgsgrupper. Denne højere kødprocent kan dog muligvis forklares ved, at græsproteinet har haft en lidt højere fordøjelighed og mere optimal aminosyresammensætning, end forskerne havde forventet.

Projekt SuperGrassPork afvikles i perioden 2017-2020. Projektet er støttet af Grønt Udviklings- og demonstrationsprogram (GUDP) og koordineres af ICROFS. Projektet ledes af Seges og ud over Institutterne Husdyrvidenskab, Agroøkologi og Ingeniørvidenskab fra Aarhus Universitet deltager Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Friland A/S, Vestjyllands Andel samt Institute for Food Studies & Agro Industrial Development (IFAU).

Læs mere om projekt SuperGrassPork via hjemmesiden for DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet.

Videnside om brok er opdateret

Seges Svineproduktion meddeler, at de har opdateret deres videnside om brok med billeder og video.

Du finder ligeledes Seges’ vejledninger om brok på siden.

Succes med syrer ved E. Coli

Salgkonsulent Søren Thomsen hos Nutrimin oplever tilbagevendende spørgsmål fra producenter vedrørende udfordringer med lind gødning hos pattegrisene eller de nyfravænnede grise.

- Når grisene obduceres, er det typiske facit ofte, at E. Coli er kilden til problemet. Dette kan i nogle tilfælde ende ud i behovet for medicinsk behandling, skriver salgskonsulenten i det seneste Nutrimin Ugenyt.

Søren Thomsen skriver her, at tilsætning af organiske syrer til foderet har en dræbende eller hæmmende effekt på væksten af skadelige bakterier i fordøjelseskanalen, og dermed forventes en positiv effekt på grisens sundhed og produktivitet, når grisene tildeles organiske syrer.

- Hos Nutrimin har en del af vores kunder på det seneste oplevet succes med produktet Nutri Novo Liquid. Nutri Novo Liquid er en blanding af monoglycerider, medium- og kortkædede fedtsyrer og myresyre; et miks af organiske syrer, der virker i såvel mave som tarm. Det er videnskabeligt veldokumenteret, at organiske syrer har en produktionsfremmende effekt. Så alt andet lige giver det god mening, når vores kunder oplever, at grisene reagerer positivt på mixet af organiske syrer i Nutri Novo Liquid.

Ifølge Nutrimin kan Nutri Novo Liquid doseres i jern og mælkekopanlæg i farestalden eller i drikkevandet til klimastalden, og produktet kræver ikke HACCP.

 

Få en plan B for generationsskiftet

Et generationsskifte involverer ofte mange familiemedlemmer, og det er ikke altid, at forventningerne er stemt helt af. Her kan et strategiforløb være løsningen, så der ligger en klar plan A for generationsskiftet – og gerne en plan B også, lyder det fra rådgivningschef.

Kameraovervågning af stalde i rivende udvikling

Jysk IT har specialiseret sig indenfor kameraovervågning af stalde. Både teknologi og efterspørgsel er i rivende udvikling – også inden for andre brancher end landbruget.

Hold fast i variable lån

Den danske rente kan sandsynligvis ryge endnu længere ned, så man skal holde fast i variable lån, lyder det fra Hans Fink, cheføkonom i Velas (tidligere LMO og Centrovice) og AgroMarkets.

Sætter fokus på malkeren

Med sin Parlour Performance Analyzer sætter SAC tal på, hvad der foregår i malkegraven. Det er blevet taget godt imod på bedrifterne både i Danmark og udlandet.

Vi elsker stadig sovs og kartofler

Selv om de seneste år har budt på et utal af forskellige madtrends, er der ikke ændret ret meget i danskernes madvaner, viser en ny undersøgelse fra Arla.

Parlamentarikere vil have indført bindende naturmål

Et flertal i Europa-Parlamentet har torsdag vedtaget, at EU bør gå foran og sikre, at 30 procent af EU’s territorium består af naturområder inden 2030. Forkert vej at gå, mener Venstres Asger Christensen.

Gør afgrøderne mere robuste med bio-stimulanter

- Planterne kan i nær fremtid stimuleres på en naturlig måde til at tiltrække mikroorganismer omkring deres rødder og blade, der gør planterne sunde og stærke, lød det på denne uges Plantekongres i Herning.

Nyt bæredygtigt foderprotein

På NutriFair offentliggjorde Danish Agro og proteinvirksomheden Unibio et nyt samarbejde omkring et bæredygtigt proteinprodukt, der måske kan blive et alternativ til eksisterende proteinkilder i dansk foderproduktion.
Side 1 af 1746 (34909 artikler)Prev1234567174417451746Next