Toksiner i halm kan give tab i besætningen

Selv tørt, velbjærget halm kan indeholde mange

skadelige toksiner, der kan give problemer i

sobesætningen.

Selv om vinterbyghalmen ser rigtig fin ud, kan der sagtens være mange skadelige svampetoksiner i den. Det erfarer Nikolaj Johansen, der driver to sobesætninger på 600 og 1.400 søer sammen med sin far, Michael Johansen, Jerslev sydøst for Kalundborg.
De to landmænd oplevede i oktober, at dødeligheden pludselig steg fra 13 til 25 procent i farestalden i sobesætningen med de 600 søer, som går i dybstrøelse i en uisoleret stald i drægtighedsperioden.
- Tæt på 100 procent af kuldene havde diarré inden for de første tre levedøgn, og rigtig mange af kuldene var nærmest født med diarré. De virkede svage og underernærede ved fødsel, oplyser salgskonsulent Ulrik Christensen i et nyhedsbrev fra mineralblandingsproducenten Nutrimin, der er en af leverandørerne til besætningen.

Mange tiltag

- Der blev, meddeler han videre, lavet mange tiltag i besætningen for at komme problemet til livs, og der blev sendt grise ind til analyse for at finde årsagen til problemet. Der kom dog ikke et specifikt brugbart svar tilbage, så der kunne ikke sættes en behandling i gang.
Det eneste, der blev fundet på grisene, var, at de var født med en virusinfektion på lungerne, hvilket er meget usædvanligt. Da det er en virus, kan der ikke iværksættes en effektiv behandling.
Det var først, da Nikolaj og Michael Johansen tog prøver af halm-
en, at de fandt de mange skade-
lige toksiner, som sandsynligvis er årsag til de store tab i besætningen. Toksin-fundet kom som en stor overraskelse.

Æder meget halm

- Der er ikke noget at se på halmen. Og den var knastør, da den blev presset, efter at den havde ligget på skår i et par dage, fortæller Nikolaj Johansen.
Søerne i hans besætning æder meget halm, så der findes ikke nogen smutvej til at genoprette normaltilstanden.
- Man kan ikke bare tilsætte toksinbinder, som man kan til foderet, så det er ikke nemt at styre, fortæller Nikolaj Johansen, der dog ser tegn på, at effektiviteten er på vej tilbage på det normale niveau igen.
Han er begyndt at give søerne wraphø for at undgå, at de æder så meget af halmen, som de gjorde før. Men om det er det, der har hjulpet, kan han ikke konkludere med sikkerhed.

Dyrlæge anbefaler at tage toksinprøver
Nikolaj og Michael Johansen er ikke de eneste, der har oplevet problemer med svampetoksiner i halm.
Deres dyrlæge, Ken Steen Pedersen, Ø-Vet A/S, har det seneste år fået kendskab til tre andre besætninger, der har oplevet en markant nedgang i produktiviteten – efter alt at dømme på grund af et højt niveau af toksiner i halmen.
På den baggrund anbefaler dyrlægen nu svineproducenter, der bruger meget halm i fodringen at tage toksinprøver af halmen hvert år ved høst.
- Nu har vi jo anbefalet igennem en årrække, at man tager prøver af kornet til høst, og jeg synes faktisk, at man skulle gøre det samme med halm. Det koster i omegnen af 2.500-2.800 kroner pr. toksinanalyse, men det er trods alt en lille udgift med de besætningsstørrelser, vi har i dag, påpeger Ken Steen Pedersen.mip

Læs også