Ulykke under julefrokost

Hvad er dine rettigheder som ansat, hvis du under en firmajulefrokost pådrager en skade?

JULEFROKOST Mange firmaer holder en årlig firmajulefrokost, og et uheld under julefrokosten kan være en arbejdsskade. Det afhænger af en konkret vurdering, om det kan karakteriseres som en arbejdsskade.

Det afgørende i vurderingen af, om skaden kan karakterises som en arbejdsskade er, hvordan festen er arrangeret. Desto mere tilknytning julefrokosten har til arbejdet, desto større er sandsynligheden for, at skader der indtræder under festlighederne er dækket som arbejdsskader.

Naturlig aktivitet

Når julefrokosten bliver arrangeret og betalt af arbejdsgiveren og i dennes interesse, er man højst sandsynlig dækket af Arbejdsskadesikringsloven, hvis uheldet er ude under den arrangerede del af julefrokosten, hvad enten der er tale om person- og/eller tingskade.

Endvidere skal skaden være en følge efter en naturlig aktivitet under julefrokosten, for eksempel at der bliver danset. Er chefen med, men går tidligere hjem, er medarbejderne stadig dækket.

Der skal altså være tale om en officiel julefrokost, og skaden vil derfor ikke være omfattet, hvis der blot er tale om en gruppe kollegaer, der selv har valgt at holde julefrokost. Vælger man at fortsætte i byen er det ligeledes på egen risiko – og for egen regning.

Efter Arbejdsskadesikringsloven har man mulighed for at få erstatning for helbredsmæssige gener (varigt mén) og tab af erhvervsevne, hvis ens arbejdsevne bliver påvirket.

Læs også