Meget færre vildsvin i Danmark nu

Der er nu væsentlig færre vildsvin i Danmark, end der var for et år siden, lyder det fra Naturstyrelsen Vadehavet og Naturstyrelsen Sønderjylland.

Opsætningen af et hegn, der skulle være med til at forhindre vildsvin i at komme ind i Danmark, og dermed mindske risikoen for udbrud af afrikansk svinepest, ser ud til at have været en succes, sammen med flere andre tiltag, der blev sat i søen i løbet af 2019.

For ifølge Inge Gillesberg, der er skovrider hos Naturstyrelsen Sønderjylland, og som har ansvaret for at regulere bestanden ned, er der nu kun et lille antal vildsvin tilbage i Danmark. 

- Det er altid voldsomt svært med vildtlevende dyr at sætte tal på, hvor langt man er ned, og hvor mange der er tilbage. Men jeg har tidligere har udtalt at der er under 25, og der er måske nok også under 20, siger hun til Landbrug Syd.

Hun tilføjer, at tallene er baseret på det billede, man havde af bestanden i forsommeren.  

- Og derudover ved vi at der er nogle strejfende handyr, og så ved vi også af erfaring, at der kan være kommet nogle nye observationer. Vi ved, at når majsen står højt, som den gør nu, så kan der være dyr, der gemmer sig i den. Og jeg vil hellere underdrive tallet lidt. Men det her kan jeg i hvert fald stå inde for, siger hun.

Ned fra over 100

En bestand af vildsvin i den størrelse er væsentligt mindre end inden vildsvinehegnet kom til. For der var formentlig over 100 vildsvin i Danmark inden da. 

- Da vi startede, mener jeg at der var omkring 150 vildsvin i Danmark. Så man kan sige, at det, jeg kender til antalsmæssigt, er at vi nu er ved at have fået fjernet den bestand der er, siger Bent Rasmussen, der er skovrider ved Naturstyrelsen Vadehavet, og er repræsentant for bygherren bag vildsvinehegnet.

Det oprindelige antal kan Inge Gillesberg nikke genkendende til.

- Det var et at vores allerførste bud, hvor vi sagde, at der nok var dyr i den størrelsesorden, og senere vurderede vi, at der måske var mellem 50 og 100, men det var i den størrelse. Men vi har gradvist bevæget os nedad med god hjælp og rigtig godt samarbejde med lodsejere og jægere, siger Inge Gillesberg.

17.000 billeder

Da hegnet blev sat op, blev der samtidig påmonteret vildtkameraer, primært i den østlige del af grænselandet, og det har givet et overblik over aktiviteter ved hegnet.

- De kameraer har taget over 17000 billeder af bevægelser ved hegnet, og der har ikke været noget tidspunkt, hvor vi har konstateret, at der er kommet vildsvin til Danmark, siger Bent Rasmussen, der er udmærket tilfreds med den indsats, der er blevet gjort.

- Hvis jeg skal samle det sammen, så synes jeg, at det ser ud til, at den opgave Naturstyrelsen har fået, nemlig at holde vildsvin ude, og bringe antallet ned på et absolut minimum, ser ud til at lykkes. Det betyder, at risikoen for at vildtlevende vildsvin inficeres via indbragte fødevarer til Danmark og efterladt i naturen nu er meget lille. 

Tilsvarende toner lyder der fra Inge Gillesberg.

- Nogle gange skal man have andre til at vurdere ens indsats, men hvis jeg selv skal vurdere den, så synes jeg faktisk at det lykkes godt med den opgave, vi har fået, siger hun.

Svært med de sidste

Bent Rasmussen understreger, at selv om strategien ser ud til at være lykkedes, får det ikke Naturstyrelsen til at nedprioritere opgaven.

- Så længe man politisk ønsker det, så er det selvfølgelig en opgave, vi bliver ved med at have fokus på. Og det ser ud til at den strategi, den snævre opgave, vi har fået, at holde antallet af fritlevende vildsvin i Syddanmark så tæt på nul som muligt, den ser ud til at lykkes.

Men det kan dog være en svær opgave at få det fåtal af vildsvin, der måtte være tilbage, helt udryddet, mener Inge Gillesberg.

- Man kan også se et vidst mønster i den aktivitet der sker på området, via de værktøjer, vi har til rådighed. Det gælder samarbejdet med lodsejere, aktiviteter ved foderpladser og fotos fra vildtkameraer. Men jo færre der er tilbage i Danmark, jo mere uforudsigelige bliver deres færden, og dermed er der en større risiko for, at de snyder os, så at sige.

Hegnet har kostet 45 millioner kroner at sætte op. Dertil kommer udgifter til drift og vedligeholdelse.
 

Læs også