Vildsvinehegn kører efter planen

Mens der stadig er debat om det rimelige i at bygge et 70 km langt vildsvinehegn, kører arbejdet med hegnet nu i stor skala ved den dansk-tyske grænse.

Flensborg Kommune kan tænkes at nedlægge veto mod, at det omstridte vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse bliver ført igennem Kollund Skov, hvor kommunen har vetoret overfor bygge- og anlægsarbejder. 

Det skrev den tyske avis Flensburger Tageblatt for nylig. I stedet foreslår kommunens forretningsudvalg, at hegnet kan blive ført nord om skoven. 

Samtidig har EU-Kommissionen anmodet Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, om videnskabelig rådgivning om forvaltning af vildsvin, herunder opsætning af hegn. Det har ført til fornyet debat om det rimelige i at bygge hegnet, der efter planen skal være færdigt til november måned.

Byggeri kører i fuld skala
Samtidig går byggeriet af hegnet helt efter planen, fortæller skovrider Bent Rasmussen, der står i spidsen for byggeriet på vegne af bygherren, Naturstyrelsen. En række mindre pilot-opsætninger, der skulle tage højde for forskellige jordbundsforhold langs grænsen, er således fuldført nu.

- SER Hegn (der bygger hegnet, red.) har fået grønt lys til at køre på i fuld skala, og det er de gået i gang med hos SER Hegn. Jeg tror, de er nået op på at have bygget syv kilometer hegn lige nu, så det kører faktisk helt efter planen, siger Bent Rasmussen.

Han forholder sig afventende til eventuelle ønsker fra Flensborg Kommune.

- Jeg regner da med, at man var klar over, at der findes sådan en deklaration, der gør opmærksom på byggemulighederne i Kollund Skov, og Flensborg Kommunes eventuelle rettigheder i den forbindelse, siger Bent Rasmussen, og fortsætter:

- Jeg ved sådan set ikke mere om det. Og indtil videre forholder vi os afventende i sagen. Vi er klar til at gå i dialog med Flensborg Kommune for at høre, hvad det er de vil, hvad det er for nogle ønsker de har, og om det er noget, vi kan tilgodese, siger han.

Hegnet bliver bygget af to forskellige arbejdsmandskaber fra SER Hegn, der arbejder på hegnet i døgndrift.

Læs også