Vildsvinehegn blev billigere end ventet

Mandag sættes det sidste vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse. Det er blevet billigere end først ventet.

45 millioner kroner. Det blev prisen på vildsvinehegnet og de øvrige tiltag, der skal holde vildsvin ude af Danmark, for på den måde at mindske risikoen for, at der kommer afrikansk svinepest til Danmark.
Men det er værd at huske på, at vildsvinehegnet ikke er det eneste tiltag for at stoppe den frygtede svinesygdom.

- Vi forventer ikke, at hegnet kan holde alle vildsvin ude af Danmark. Men det udgør en væsentlig barriere, der sammen med indsatsen med at nedskyde vildsvin vil forhindre, at en bestand af vildsvin etablerer sig herhjemme, siger Naturstyrelsens skovrider Bent Rasmussen, der har været projektchef for byggeriet.

Der er etableret 20 permanente åbninger i vildsvinehegnet, hvor der er Schengen-grænseovergange og større krydsende vandløb. Her vil Naturstyrelsen forsøge at hindre vildsvin i at komme ind i Danmark med andre midler, som eksempelvis lugte. Naturstyrelsen opsætter i den kommende tid vildtkameraer for at følge, hvilke dyr der passerer hegnet, og effekten af skræmmemidlerne.

 

Har spredt sig hurtigt

Ud over vildsvinehegnet er der blandt andet indført nye reguleringsmuligheder for vildsvin døgnet rundt, en styrket bekæmpelse af vildsvin på statens og private arealer, og oplysningsindsatsen om smitterisikoen er blevet skærpet. For der er en reel risiko for, at ASF kan sprede sig mod Danmark, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

- Den afrikanske svinepest har spredt sig hurtigt, og sygdommen er for nylig fundet i polske vildsvin kun 80 km fra den tyske grænse. Det vil gå hårdt ud over vores dyrevelfærd og økonomi, hvis svinepesten kommer til Danmark. I Fødevarestyrelsen følger vi derfor udviklingen tæt og har sat flere initiativer i gang for at beskytte de danske svinebesætninger mod den alvorlige sygdom. Hegnet er ét tiltag ud af mange, siger Fødevarestyrelsens direktør Esben Egede Rasmussen.

Den danske svinebranche eksporterede i 2018 for cirka 28,5 mia. kroner i alt, heraf cirka 19 mia. til EU-lande og cirka 9,6 mia. til lande uden for EU. Ved udbrud af afrikansk svinepest lukker svineeksporten ned til lande uden for EU. Afrikansk svinepest er uskadelig for mennesker og andre dyr end vild- og tamsvin.

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også