Vildsvinehegn - en langvarig proces

Hvis det vildsvinehegn, der er en del af den aftale, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået for at dæmme op for afrikansk svinepest, skal blive en realitet, vil det først sættes op efter en langvarig proces.

Når og hvis det meget omtalte hegn, der skal holde vildsvin ude af Danmark bliver politisk vedtaget, vil der gå en rum tid, før hegnet står klar ved grænsen til Tyskland. Forud vil der gå en længere proces, hvor forskellige interessenter skal konsulteres. Det skriver Jyske Vestkysten.

Avisen har talt med skovrider Bent Rasmussen fra Naturstyrelsen Vadehavet, om processen, der skal munde ud i et 68 kilometer langt hegn i Sønderjylland. Skovrideren udpensler fire faser i processen; EU-licitation, dialog med interessenter, ekspropriation og endelig en miljøvurdering.

Først skal projektet udbydes i EU-licitation. Projektet er nemlig af en sådan størrelse, af EU-reglerne kræver, at det bliver udbudt i andre lande end Danmark.

I den næste fase skal naturstyrelsen, der kommer til at varetage tilsynet med det praktiske arbejde, i dialog med kommunerne langs hegnet og andre myndigheder, om hvorvidt der er hensyn at tage i forhold til placeringen af hegnet. En lignende dialog skal også tages med lodsejere, grundejere og med Tyskland, i det omfang, at de bliver berørt af byggeriet.

I den tredje fase skal staten ekspropriere jord hos lods- og grundejere under paragraf 73 i grundloven. Cirka 100 lodsejere bliver i givet fald berørt af hegnet, og nogle steder vil hegnet også gå igennem private grundejeres baghave.

Endelig skal der foretages en vurdering af, om hegnet kommer til at påvirke naturen, og i givet fald hvor meget. Hegnet kommer nemlig til at gå igennem såkaldt Natura 2000-areal.

Det er endnu uvist, hvornår loven, der blandt andet indebærer hegnet, bliver vedtaget.

Læs også