Svinefaglige nyheder

Rådgiver: Få tiltag sikrer kornkvaliteten ved tørring og lagring af eget korn

Produktionsresultaterne på et svinebrug er afhængig af, at man altid har adgang til korn af god kvalitet, herunder at indholdet af mykotoxiner er lavt.

- Tørrer og lagrer man sit eget korn, har man selv »hånden på kogepladen« så man kan sikre, at kornet har lavt indhold af toxiner, produceret imens kornet lå på lageret.

Sådan lyder ordene fra energi og teknikrådgiver Gunnar Schmidt i artikel på Byggeri og Teknik’s hjemmeside, hvor han giver en lang række af anbefalinger til, hvordan man sikrer kornets gode kvalitet.

Han påpeger blandt andet, at når kornet lægges på lager, så skal det hurtigst muligt gøres lagerstabilt. Det vil sige enten opbevares i en gastæt silo, eller nedtørres til maks. 15% vandindhold og nedkøles til under syv grader celsius.

Skal kornet lagres længere end seks måneder, bør man ifølge Gunnar Schmidt nedkøle kornet til maks. tre grader celsius.

Find hele artiklen via byggeri-teknik.dk.

  

LVK: Glem ikke efterårsaborterne

Hvert år oplever nogle besætninger, at der opstår perioder i efteråret med dårlige reproduktionsresultater. Ifølge LVK, er der dog også besætninger, som aldrig oplever problematikken.

- Efterårsaborter skyldes aftagende daglængde, markante skift mellem kolde og varme nætter samt det nye korn. Det kan derfor i den kommende periode være en god ide at købe 5-10 procent ekstra forsikringssøer, hvis problemet var aktuelt i de forrige år, lyder anbefalingen i det seneste nyhedsbrev fra LVK.

  

Husk smittebeskyttelsen i besætningen

Smittebeskyttelse i form af hyppig håndvask og flittig brug af sprit er efterhånden en indgroet del af hverdagen i hele samfundet. Men hvor den omfattende smittebeskyttelse er et nyt begreb i samfundet, så er det noget, som altid er en del af hverdagen i svinebesætninger.

Dyrlægerne hos Ø-Vet påpeger i deres seneste nyhedsbrev, at besætningerne langt hen ad vejen er rigtig gode til både den eksterne og den interne smittebeskyttelse.

- I er eksempelvis opmærksomme på lastbilerne og den smitterisiko, de potentielt udgør; I gør meget ud af sektioneret drift; I undgår tilbageflytning; Der bruges mange arbejdstimer på vask og desinfektion, og mange andre smittebeskyttelsesmæssige tiltag bliver udført til punkt og prikke.

På dyrlægebesøgene ser dyrlægerne dog stadig injektionsbylder og beskidte medicinkasser.

- Vi oplever, at skalpellen ikke bliver desinficeret mellem hver gris, og vi ser grise samlet til kuldudjævning i beskidte vogne. Det er ikke, fordi det står skidt til derude med smittebeskyttelsen som helhed, men alle besætninger har områder, hvor de kan forbedre sig, lyder det fra dyrlægerne, der endvidere påpeger, at det ofte er i de helt basale tiltag, vi kan hente meget.

 

Kursus i medicinhåndtering og kursus i bedøvelse før kastration

LVK afholder medicinhåndteringskursus og kursus i bedøvelse før kastration på engelsk tirsdag, den 18. august hos LVK i Hobro.

Det samlede kursus er et heldagskursus med forplejning, hvor medicinhåndteringskurset starter kl. 08.30. Det er også muligt at møde ind for kun at tage kurset i bedøvelse før kastration kl. 15.30.

Kurserne kan også tages online:

Mandag 24. august tilbydes webkursus i bedøvelse før kastration online på dansk fra kl. 12.00 og kl. 13.30 starter webmedicinhåndteringskurset online. Det forventes afsluttet ca. kl. 17.

Tirsdag 25. august tilbydes webkursus i bedøvelse før kastration online på engelsk fra kl. 12.00, og kl. 13.30 starter webmedicinhåndteringskurset online, der forventes afsluttet ca. kl. 17.

Den praktiske del ved begge webkurser afholdes i stalden af besætningsdyrlægen og er ikke med i prisen.

Se mere om pris og tilmelding til kurserne på LVK’s hjemmeside.

Læs også