Efter PRRS hos Hatting Aalborg: Alle røde besætninger screenet negativ for PRRS-virus

Den 8. juni 2020 testede en orne positiv for PRRS1 hos Hatting Aalborg. Seks røde besætninger havde modtaget sæd fra Hatting Aalborg, og de seks besætninger er derfor blevet screenet for PRRS. Resultatet af prøverne viser, at alle seks besætninger er testet negative for PRRS-virus. Det meddeler Seges Svineproduktion.

Efter fund af PRRS hos Hatting Aalborg blev ornestationen underlagt salgsstop. Salgsstoppet blev ophævet den 8. juli, hvor anden omgang af blodprøver på alle orner viste, at ingen af de resterende orner hos Hatting Aalborg havde PRRS-virus.

Alle undersøgelser hos Hatting Aalborg er færdige, og sagen er hermed afsluttet.

 

Alle orner testet negative for PRRS-virus hos Hatting i Odense

Onsdag eftermiddag den 8. juli blev der konstateret PRRS-virus i en orne hos ornestation Hatting Odense. Der blev efterfølgende taget blodprøver af alle tilbageværende 433 orner den 9. juli, og resultatet af de blodprøver viser, at alle orner er negative for PRRS-virus. Det meddeler Seges Svineproduktion.

Salgsstoppet for Hatting Odense gælder dog fortsat, idet KS-reglerne foreskriver, at man tidligst kan teste en ornestation virusfri syv dage efter, at det sidste positive dyr er fjernet. Der bliver derfor udtaget nye blodprøver ultimo næste uge.

Seges meddeler endvidere, at de samtidig har fået svar fra analysen af sæden fra den positive PRRS-positive orne. Testen var negativ for PRRS1 og PRRS2. Ornen er aflivet.

 

Nyt PRRS overvågningsværktøj

For at sikre korrekt håndtering af svin med PRRS-virus har Seges udarbejdet en online PRRS-observationsliste. Besætningsejeren har fremover ansvaret for at alle PCR-analyser udtaget i besætningen bliver registreret på PRRS-observationsliste.

PRRS er anmeldepligtig i Danmark, og man skal som svineproducent ringe til besætningsdyrlægen, når der hos søer eller gylte forekommer et usædvanligt stort antal aborter, eller et usædvanligt stort antal for tidlige faringer med fødsel af døde eller svage smågrise.

Besætningsdyrlægen vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om PRRS mistanken er reel og udtage materiale til virusundersøgelse og indberette til Fødevarestyrelsen. Det oplyser LVK-svinedyrlæger i deres nyhedsbrev.

Yderligere information om observationslisten findes på https://svineproduktion.dk/Services/PRRS_observationsliste.

 

Kontrol af rengøringen af lastbiler skal forebygge svinepest i Danmark

Transportvirksomheder har ansvar for, at deres lastbiler bliver gjort grundigt rene og desinficeret, efter de har kørt med svin og kvæg. Grunden er, at beskidte lastbiler risikerer at slæbe alvorlige dyresygdomme som afrikansk svinepest og mund- og klovsyge med ind i Danmark eller til andre lande. Sker det, bliver konsekvenserne tab af eksportindtægter for milliarder.

For at forebygge smittespredning kontrollerer Fødevarestyrelsen fra september og til april, om rengøringen af de mange lastvognstog lever op til reglerne. Tilbage i 2018 kontrollerede Fødevarestyrelsen også omkring 300 lastbiler. Dengang dokumenterede kontrollen, at 4 ud af 10 lastbiler ikke var tilstrækkelig rengjort og desinficeret til helt at kunne eliminere risikoen for spredning af for eksempel afrikansk svinepest.

- Vi har allerede haft god en dialog med vognmandsbranchen om udfordringerne og rykker nu ud med information til både transportører og importører af svin og kvæg om vigtigheden af, at biler, fodtøj og udstyr er rengjort og desinficeret ordentligt. Fra september starter så selve kontrolkampagnen, fortæller kontorchef og dyrlæge i Fødevarestyrelsen, Camilla Brasch Andersen.

Grunden til, at myndighederne ser med så stor alvor på overtrædelser af reglerne om rengøring og desinfektion, er, at blot et enkelt udbrud af eksempelvis svinepest vil gå hårdt ud over dyrevelfærden og koste milliarder i tabte eksportindtægter, fordi eksportmarkederne lukker for danske svin og dansk svinekød.

 

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også