Integrerede sygestier i eksisterende rammer

Mange og lettilgængelige sygestier vil være med til at sænke sodødeligheden, vurderer LandboNords svinerådgiver Preben Høj. I øjeblikket er der mange penge at tjene, hvis man som svineproducent får sit stald-setup set efter i sømmene.

- Den lette adgang til en sygesti er med til at redde markant flere søer, end hvis søerne skal flyttes langt til en sygeafdeling, fordi det er langt nemmere at tage problemerne i opløbet, siger Preben Høj, der er svinerådgiver i LandboNord.

I flere danske stalde er sodødelighed et vedvarende problem. Tal fra Seges viser, at dødeligheden desværre er stigende. Derfor opfordrer svinerådgiver i LandboNord, Preben Høj, svineproducenter til at få gennemgået deres staldindretning. I flere tilfælde kan der nemlig være mulighed for at etablere flere og lettilgængelige sygestier i eksisterende rammer.

- Ofte ser vi, at det kan være en udfordring at få kabalen med flere sygestier til at gå op. I nogle staldtyper skal der være rigeligt med ekstra pladser, men i de fleste drægtighedsstalde er alle kvadratmeter udnyttet til sidste millimeter. Her vil en tilbygning for at skaffe flere sygestier oftest være urealistisk dyr. Men det betyder ikke, at det er umuligt at ændre på indretningen, siger Preben Høj.

Udnyt drægtighedsstien

Hvis stiudformningen tillader det, kan det være en oplagt mulighed at etablere integrerede sygestier inde i drægtighedsstien. Preben Høj gør opmærksom på, at en sygesti kan indgå som en del af drægtighedsstien, når drægtighedsstien ikke er i brug. Når en so trænger til at blive isoleret i en periode, slår man to låger ud og etablerer en sti på for eksempel 310 x 190 cm. I en sådan sti er der plads til to søer.

Når soen er blevet frisk igen, kan man lukke den tilbage i flokken, som har haft kontakt med soen, mens den var isoleret. Herefter slås lågerne tilbage, og arealet i sygestien bruges igen i den store sti.

- Den lette adgang til en sygesti er med til at redde markant flere søer, end hvis søerne skal flyttes langt til en sygeafdeling, fordi det er langt nemmere at tage problemerne i opløbet, siger Preben Høj.

Kravet til stien er, at den skal være helt eller delvis over spaltearealet. Derudover skal der etableres et blødt underlag med et lag halm, og der skal være en drikkeventil og mulighed for manuel fodring på gulvet. Eventuelt skal der bruges en enkeltdyrs-automat til søer, som også indeholder en drikkeventil.

Mange penge at tjene

Med den nuværende notering, vurderer Preben Høj, at der vil være rigtig mange penge at tjene ved at lave løsningen i eksisterende rammer.

- En reduktion i sodødelighed på to procentpoint har en årlig værdi på ca. 100.000 med en basisnotering på 9,50 kr. og 1.000 årssøer. Med den nuværende notering er værdien langt højere. Så hvis der ikke er tænkt tilstrækkeligt med sygestier ind i systemet fra begyndelsen, er en investering i alternative løsninger godt givet ud, siger Preben Høj.

cab

Læs også