bannerPos

Mulighed for tilskud til slagtesvinestalde

Tilskudsordningen for »Modernisering af slagtesvinestalde 2020« består af to puljer – 51 mio. kr. til barmarksprojekter og 34 mio. kr. til tilbygningsprojekter. Arkivfoto
08-04-2020 08:54

Har du byggeplaner, kan du få tilskud til nye slagtesvinestalde i 2020. Der er afsat 85 mio. kroner til modernisering af nye stalde, og ifølge Seges Svineproduktion, så rækker puljen til etablering af op til 90.000 stipladser.

Tilskudsordningen for »Modernisering af slagtesvinestalde 2020« er baseret på »standardpriser«, hvor der på forhånd er defineret et prissæt for en række investeringselementer. Tilskudssatsen er 25 procent af den samlede standardomkostning for hele staldprojektet.

Der er ikke krav om miljøgodkendelse på ansøgningspunktet, men alle opfordres til kun at ansøge til nye staldprojekter, der realistisk har mulighed for at blive færdige inden udgangen af 2023.

Ansøgningsperioden for den pulje er 5. maj til 6. august 2020.

To puljer

Ifølge Seges Svineproduktion, er der afsat 51 mio. kroner til barmarksprojekter.

Et »barmarksprojekt« omfatter et nyt selvstændigt og komplet staldanlæg med investering i alle service- og opbevaringsfaciliteter, så stalden kan drives selvstændigt uden tilknytning til anden bygningsmasse.

Desuden er der afsat 34 mio. kroner til tilbygningsprojekter.

Et »tilbygningsprojekt« omfatter en tilbygning af ny slagtesvinestald i tilknytning til eksisterende staldbygninger, hvor en række faciliteter i form af udleveringsfaciliteter, forrum, foderlade mv. deles med et eksisterende staldanlæg.

Fokus på miljø og klima

For at være tilskudsberettiget, er der krav om at installere én af de 27 teknologikombinationer, som er på listen i bekendtgørelsens bilag 2.

De 27 teknologikombinationer har det til fælles, at de alle har en ammoniakreduktion, der mindst er på niveau med staldforsuring. Det betyder, at stalde mindre end 2.000 stipladser skal reducere 49 procent mere end det generelle BAT-krav, og stalde større end 7.000 stipladser skal reducere 22 procent mere end det generelle BAT-krav.

Den valgte teknologipakke skal kunne genfindes ved kontrolbesøget fra Landbrugsstyrelsen for reelt at være tilskudsberettiget. Der er tilsvarende krav om, at teknologierne skal være i drift i en periode på mindst tre år, efter tilskuddet er udbetalt. Der er således krav om, at den valgte teknologipakke installeres uafhængigt af, hvad der eventuelt står i den oprindelige miljøgodkendelse for staldprojektet.

Projekter – med eller uden tilskud?

Når man skal leve op til det politisk ambitiøse reduktionskrav, så betyder det også, at der er en række situationer, hvor man er bedre stillet ved at bygge en stald uden tilskud, idet det kan være mere optimalt at vælge en omkostningseffektiv løsning for alene at overholde det generelle BAT-krav. Det er derfor vigtigt, at man for hvert enkelt staldprojekt udreder grundlag for de skrappe miljøkrav, før man vælger at ansøge om tilskud.

Notat 2020015 beskriver grundelementerne i ordningen inklusive beregninger af omkostningseffektivitet for forskellige teknologikombinationer. Det oplyser Seges Svineproduktion, der i øvrigt gør opmærksom på, at det altid er bekendtgørelse og vejledningsmateriale fra Landbrugsstyrelsen, som er det reelle grundlag for tilskudsordningen.

Læs mere om tilskudsordningen via svineproduktion.dk

cab

Visionært anlæg vil reducere landbrugets klimabelastning

Organic Fuel Technology arbejder på at have første produktionsanlæg, der kan omdanne blandt andet halm til gas, olie og biokul, hvor gødningsværdien er bevaret, klar i januar 2021.

Usikkerhed om 20 procent-regel ved generationsskifter

Hovedreglen om, at en ejendom kan handles i familien til den offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 procent bliver den 1. juli til en 20 procent-regel. Men det er usikkert, om reglen overhovedet kan bruges ved generationsskifter, påpeger rådgivningsselskab.

Lantmännen præsenterer guldrandet kvartalsregnskab

Den svenske landbrugskoncern Lantmännen har sendt regnskabet for første kvartal af 2020 ud, og det har vist et overskud på 447 millioner svenske kroner.

NIR i bagagerummet giver skarpere beslutninger

Et transportabelt NIR-apparat giver kvægrådgiver Jesper Rask Pedersen svar på tørstof, protein og meget mere i græs, majs og foderblandinger nu og her.

Spædgrisediarré kan være en hård nød at knække

Der er ikke tale om en enkeltstående løsning til de besætninger, der oplever udfordringer med tidlig spædgrisediarré. Men svinedyrlæge Kjetil Johansen har positive erfaringer med at se nærmere på de vacciner, der anvendes i forebyggelsen.

- Regeringen er med det her i gang med at nedlægge dansk landbrug

Venstres Erling Bonnesen (V) fortæller, at det virker helt surrealistisk, at regeringen ser ud til at beslutte, at der med de næste vandområdeplaner skal køres med to forskellige målstreger. År 1900 står således til at blive droppet som referenceår for klorofyl, mens man holder fast i år 1900 som referenceår for ålegræs.

Mindre septoria og mere gulrust i vinterhveden

Når den sidste sprøjtning i vinterhvede skal køres, er det vigtigt at være opmærksom på, at der i år er et højt smittetryk fra gulrust, påpeger rådgiver fra Velas.

Sammenligning af økologi og konventionel dyrkning

Effektivt Landbrug bragte tirsdag 19. maj en artikel, hvis overskrift konkluderede: Nærmest ingen forskel mellem økologisk og konventionel planteavl i miljø- og klimapåvirkning. Men passer det virkelig - eller er det en tilsnigelse?

Nye MF-traktorer

Massey Ferguson har netop lanceret tre nye traktorer i 4700 M-serien, der spænder fra 82 til 100 hk og leveres med Dyna-2-transmission med standard-Powershuttle.
Side 1 af 1851 (37009 artikler)Prev1234567184918501851Next