Ny runde i ordningen »Modernisering af slagtesvinestalde«

Det forventes at blive fra den 5. maj, at der igen kan søges om tilskud til at modernisere slagtesvinestalde. I år er der i alt afsat 85 millioner kroner til puljen. Miljø og klima vægter højere end tidligere.

Efter fire års pause er det igen muligt at søge om tilskud, hvis slagtesvinestalden ønskes moderniseret. I forhold til tidligere år er ambitionen i 2020 i endnu højere grad at fremme miljøteknologi, som kan sikre en reduktion af ammoniak fra svinestaldene. Det skal bidrage til den grønne udvikling af dansk landbrug.

- Med den her ordning giver vi landmændene en unik mulighed for at pensionere de gamle utidssvarende stalde og erstatte dem med nye, moderne og miljøvenlige stalde. I år står de moderniseringsprojekter, der har den størst mulige miljøeffekt, først i køen, når pengene skal fordeles. På den måde slår vi to fluer med et smæk – staldene bliver mere miljøvenlige og landmændene får en mere effektiv produktion, siger vicedirektør i Landbrugsstyrelsen Louise Piester.

Frihed til at vælge løsning

Ordningen giver tilskud til en bred vifte af miljøteknologier. Dermed får landmændene større frihed til at vælge lige præcis den teknologiske løsning, som i det konkrete tilfælde giver den størst mulige miljø- og klimaeffekt for pengene, når man bygger nyt.

- I den nye runde giver vi landmændene frihed til at vælge den løsning, der passer dem bedst – samtidig med at udledningen af ammoniak og klimagasser fra slagtesvinestaldene kan komme ned, siger Louise Piester.

Ansøgerne får dækket 25 procent af deres udgifter til miljøteknologi, uanset om de investerer i for eksempel gylleforsuring eller luftrensere.

Regeringen har på finansloven 2020 afsat 85 millioner kroner til ordningen i 2020. Ansøgningsrunden forventes at åbne den 5. maj.

cab

Modernisering af slagtesvinestalde

● Ordningens formål er at øge incitamentet til at reducere udledningen af ammoniak- og metan fra svinesektoren

● Konkret giver ordningen 25 procent i tilskud til miljøteknologier som gylleforsuring, kemiske og biologiske luftrensere. Ordningen giver desuden 25 procent i tilskud til selve staldbyggeriet. Sidstnævnte vil medføre et generelt løft af bedrifternes levedygtighed og produktivitet

● Moderniseringen af staldene medfører også en reduktion af udledningen klimagasser (metan), hvorfor ordningen får en positiv klimaeffekt

Kilde: Landbrugsstyrelsen

Læs også