Afprøvning: Øget foderstyrke i tidlig diegivning øger ikke kuldtilvæksten

En hurtigt stigende foderkurve til diegivende søer efter faring øgede ikke kuldtilvæksten, men kunne reducere søernes vægttab. Tildeling af supplerende afskallet sojaskrå havde ingen effekt på kuldtilvæksten.

To besætninger indgik i en ny afprøvning foretaget af Seges Svineproduktion, og resultatet viste, at en forøgelse af foderstyrken de første 14 dage efter faring ikke påvirkede den daglige kuldtilvækst.

Tilsvarende resulterede en manuel tildeling af stigende mængder afskallet sojaskrå fra fire dage efter faring og frem til fravænning heller ikke i en højere kuldtilvækst. De to besætninger var karakteriseret ved, at søerne havde markante forskelle i vægttab i løbet af diegivningsperioden.

Uændret kuldtilvækst

I besætning A tabte søerne 4,3-4,6 kilo i løbet af cirka 24 diegivningsdage, og vægttabet ændrede sig ikke ved anvendelse af en hurtigere stigende foderkurve, som medførte, at førstekuldssøerne i gennemsnit blev tildelt 9,5 FEso og øvrige søer 16,6 FEso ekstra i løbet af de første 14 dage efter faring.

De ekstra foderenheder fra dag 0-14 efter faring medførte, at søerne på dag 15-24 havde en foderoptagelse, der var 0,9 FEso og 3,0 FEso lavere end søerne i kontrolgruppen for henholdsvis førstekuldssøer og øvrige søer.

Søerne tabte statistisk sikkert 0,5 mm mindre rygspæk ved den højere fodertildeling. Kuldtilvæksten lå i begge grupper omkring 3,1 kg pr. dag.

Reduceret vægttab hos søer

Besætning B var karakteriseret ved at have et højere vægttab i diegivningsperioden (11,5-16,8 kg). Her blev vægttabet statistisk sikkert reduceret med 5,3 kg, når søerne blev tildelt i gennemsnit 9,7 kg ekstra foder de første 14 dage efter faring.

Tildeling af supplerende afskallet sojaskrå i en tredje gruppe (200 gram pr. dag fra dag 4-7; 400 gram fra dag 8-14; 600 gram pr. dag fra dag 15 til fravænning) viste en tendens til et reduceret vægttab (3,5 kg) og et numerisk højere tab af rygspæk (cirka 0,5 mm) i diegivningsperioden, mens kuldtilvæksten ikke blev øget, men lå på 2,7-2,8 kg pr. dag på tværs af de tre grupper.

Læs mere om afprøvningen i meddelelse nummer 1201 via www.svineproduktion.dk.

cab

Læs også