Positive resultater med græsprotein som proteinkilde

Resultaterne fra produktionsforsøg tyder på, at tildeling af raffineret kløvergræsproteinprodukt til slagtekyllinger og slagtesvin er et lovende alternativ til sojaprotein. Det meddeler DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Siden 2016 er der gennemført produktionsforsøg med slagtekyllinger og slagtesvin, hvor der er tildelt stigende mængder af kløvergræsproteinprodukt i foderrationen. Det er sket med udgangspunkt i cirkulær bioøkonomi og udviklingen af bioraffineret frisk kløvergræs, der er tiltænkt som erstatning for andre proteinprodukter – for eksempel soja.

Indtil nu har det været uvist, hvordan kødkvaliteten påvirkes af den ændrede fodersammensætning. Forskere fra Institut for Fødevarer, Institut for Agroøkologi og Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet har derfor undersøgt sagen, og resultaterne fra produktionsforsøgene tyder på, at tildeling af raffineret kløvergræsproteinprodukt til slagtekyllinger og slagtesvin er et lovende alternativ til sojaprotein.

- Der vil kunne findes et niveau, hvor store dele af for eksempel sojaprotein kan udskiftes med kløvergræsproteinprodukt uden at det har konsekvenser for kød- og spisekvaliteten. Der bør dog gennemføres yderligere undersøgelser for blandet andet at undersøge hvor meget kløvergræsproteinprodukt af høj kvalitet der kan tilsætte til slagtekyllinger. Samtidig undersøges, hvilket niveau af E-vitamin eller andre antioxidanter, der skal være i foderet til både slagtekyllinger og slagtesvin for at hindre uønsket oxidation i kødet, siger lektor Margrethe Therkildsen, Institut for Fødevarer i en meddelelse fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Kvaliteten er afgørende

I forsøgene med slagtekyllinger udgjorde kløvergræsproteinproduktet henholdsvis 0, 8, 16 og 24 procent af foderrationen, mens kløvergræsproteinproduktet udgjorde henholdsvis 0, 5, 10 og 15 procent af foderrationen til slagtesvin. Der var dog forskel i kvaliteten af kløvergræsproteinproduktet anvendt til henholdsvis slagtekyllinger og slagtesvin. Kløvergræsproteinproduktet til slagtekyllinger indeholdt således 36 procent råprotein mod 47 procent råprotein i kløvergræsproteinproduktet anvendt til slagtesvin.

- Forsøget med slagtekyllinger viste, at tildeling af mere end 8 procent kløvergræsproteinprodukt resulterede i lavere tilvækst og dårligere foderudnyttelse. Derimod var der ingen forskel i produktionsresultaterne for slagtesvin ved tildeling af op til 15 procent kløvergræsproteinprodukt, fortæller Margrethe Therkildsen. Årsagen er formodentlig at kløvergræsproteinproduktet til slagtesvinene havde en højere proteinkoncentration og dermed en højere kvalitet.

Ændret fedt- og vitaminindhold

Forsøgene har også vist, at kødets næringsindhold ændrer sig med den stigende tildeling af kløvergræsproteinprodukt i foderrationen:

- Hos både slagtekyllinger og slagtesvin så vi en ændring i fedtsyresammensætningen mod mere n3 polyumættet fedt, hvilket er positivt i en ernæringsmæssig sammenhæng. Der sker et fald i koncentrationen af de vitaminer, der også fungerer som antioxidanter. Således har vi observeret et fald i koncentrationen af f.eks. E-vitamin i kødet ved stigende mængder kløvergræsproteinprodukt. Vi forventer, at dette skyldes et øget forbrug af antioxidanter i kødet for at hæmme oxidationen af umættet fedt.

Ingen sensoriske ændringer

DCA-rapporten inddrager også resultater fra et økologisk projekt med slagtekyllinger og slagtesvin på friland samt resultater præsenteret i peer-reviewed litteratur:

- Der er ikke lavet yderligere kød- og spisekvalitetsanalyser af slagtekyllinger der har fået kløvergræsproteinproduktet, men forsøgene med slagtekyllinger på friland, der har haft adgang til græs og urter, viser den samme ændring i fedtsyresammensætning. Der er til gengæld ingen ændringer i oxidation eller sensorisk bedømt smag og aroma af kødet, fortæller Margrethe Therkildsen og fortsætter:

- Kød- og spisekvaliteten af kød fra slagtesvin er ligeledes upåvirket af de stigende mængder af kløvergræsproteinprodukt. Disse resultater støttes også af resultaterne fra friland, hvor der heller ikke er fundet effekt af et øget græs- og urteindtag på smag og aroma af to undersøgte muskler tilberedt som henholdsvis koteletter og steg.

Læs mere om resultaterne i en ny DCA-rapport via https://dca.au.dk/.

cab

 

 

Læs også