bannerPos

Slagtning af søer normaliseres

23-05-2020 08:39

Efter den tyske aftager af den samlede slagtning i Skærbæk måtte lukke ned efter et omfattende udbrud af corona-virus blandt medarbejderne, er det på få dage lykkedes medarbejderne i Danish Crowns salgsafdeling at finde alternative afsætningskanaler.

- Jeg er meget imponeret over det stykke arbejde, der er blevet gjort de sidste dage. Markedet for so-kød var i forvejen presset, så derfor vidste vi på forhånd, at vi ikke ville kunne hente priser i nærheden af det, vi får gennem Westcrown, men personligt var jeg faktisk meget i tvivl om, vi overhovedet kunne finde købere til de halve søer fra Skærbæk, siger Lars Albertsen, der er global salgsdirektør i Danish Crown.

Medarbejderne på slagteriet i Skærbæk har taget udfordringerne i stiv arm og er klar til at yde en ekstra indsats allerede i næste uge, så antallet af udsatte søer hurtigt kan bringes ned.

Det er endnu uklart, hvornår produktionen hos Westcrown i Tyskland bliver normaliseret. Ledelsen er i tæt dialog med de tyske myndigheder, og gør alt hvad der er muligt for at få genoptaget produktionen.

- Westcrown udbener normalt søer slagtet i både Tyskland, Danmark, Spanien og Polen. Når så stor en del af den samlede kapacitet i Europa forsvinder fra den ene dag til den anden, så opstår der hurtigt et enormt pres på hele systemet, for der er også kunder i den anden ende, der ikke får deres varer. Derfor er det vigtigt, at vi hurtigst muligt får Westcrown i gang igen, siger Lars Albertsen.

 

DC justerer afregningsreglerne

Afregningsreglerne i Danish Crown Pork bliver løbende justeret, og senest er pkt. 3.1 blevet omskrevet. Det betyder, at grise defineres som slagtegrise uanset køn, hvis de har en levende vægt mellem 66 og 137 kilo (50,0 – 109,0 kg. slagtevægt). Grise over 137 kilo levende vægt klassificeres som grise, men afregnes som søer.

Hvis der tilmeldes dyr til slagtning over 150,0 kilo levende vægt (120,0 kg. slagtevægt) på et griseslagteri, vil de blive aflivet, kasseret og afregnet uden værdi. Samtidig tildeles der en kassationsafgift til DAKA.

Slagteriet meddeler endvidere, at det er slagtevægten på normaldagen, der er afgørende. Altså den dag grisene er tilmeldt til. Udsættelser kompenseres med udgangspunkt i denne dag efter afregningsreglerne.

 

 

1900 droppet som referenceår: - De får et direktivproblem

Fra Seges påpeger man forud for eksperthøring i næste uge, at det strider mod EU’s vandrammedirektiv at droppe år 1900 som referenceår for klorofyl, mens man fastholder år 1900 som referenceåret for udbredelsen af ålegræs.

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1850 (36982 artikler)Prev1234567184818491850Next