Store produktionstab efter PRRS1-smitte hos Hatting

13 besætninger smittet med den nye PRRS1-variant sidste år har medført et stort fald i produktiviteten i perioden efter smitten. Det meddeler Seges Svineproduktion.

Efterfølgende analyser viste, at der var tale om en ny PRRS1-variant, og dette gjorde, at det var muligt at spore smitten til de besætninger, der var smittet via sæden. Arkivfoto.

Efter smitte med Horsens-PRRS sidste år har Seges Svineproduktion på baggrund af data fra 13 smittede besætninger indsamlet data for at undersøge produktiviteten hos grisene efter smitte med den nye variant af PRRS1.

- Vi kan ud fra de 13 besætningers produktionsdata se, at denne nye PRRS1-variant har større sygdomsmæssige konsekvenser, end dem der ellers opleves fra de PRRS-varianter, vi tidligere har set i Danmark, fortæller Charlotte Sonne Kristensen, Seges Svineproduktion.

Ved sammenligning af en syv måneders periode før smitte med fem måneder efter smitten, oplevede 12 af de 13 besætninger fald i faringer pr. uge, og alle 13 besætninger oplevede et fald i antal levendefødte pr. kuld samt flere dødfødte pr. kuld.

Den totale pattegrisedødelighed blev næsten fordoblet i over halvdelen af besætningerne, og der blev fravænnet 2,4-6,6 færre grise/kuld. 

Læs meget mere om Seges Svineproduktion Den rullende Afprøvnings-undersøgelse i Notat nr. 2008 via svineproduktion.dk.

cab

 

Fakta om ny PRRS1-variant

I juli måned 2019 blev én PRRS-fri ornestation smittet med PRRS1. Mere end 70 opformeringsbesætninger og op mod 700 produktionsbesætninger kunne i den forbindelse have modtaget sæd fra de smittede orner.

Forløbet på ornestationen viste, at PRRS-smitten spredte sig hurtigt, og PRRS1 blev påvist både i blod og i sæd fra ornerne. Efterfølgende analyser viste, at der var tale om en ny PRRS1-variant, og dette gjorde, at det var muligt at spore smitten til de besætninger, der var smittet via sæden.

Besætninger, der var konstateret smittet med den nye PRRS1-variant fra Horsens sidste år, blev kontaktet via brev og opfordret til at dele produktionsdata fra 2019. Kun besætninger der ved gensekventering havde fået påvist den nye PRRS1-variant indgik i undersøgelsen.

Kilde: svineproduktion.dk

Læs også