bannerPos

Store produktionstab efter PRRS1-smitte hos Hatting

Som følge af smitte med den nye PRRS1-variant oplevede 13 besætninger et stort fald i produktiviteten i perioden efter smitte. Den totale pattegrisedødelighed blev næsten fordoblet i over halvdelen af besætningerne, og der blev fravænnet 2,4-6,6 færre grise/kuld i efter-perioden. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
24-03-2020 18:28

13 besætninger smittet med den nye PRRS1-variant sidste år har medført et stort fald i produktiviteten i perioden efter smitten. Det meddeler Seges Svineproduktion.

Efter smitte med Horsens-PRRS sidste år har Seges Svineproduktion på baggrund af data fra 13 smittede besætninger indsamlet data for at undersøge produktiviteten hos grisene efter smitte med den nye variant af PRRS1.

- Vi kan ud fra de 13 besætningers produktionsdata se, at denne nye PRRS1-variant har større sygdomsmæssige konsekvenser, end dem der ellers opleves fra de PRRS-varianter, vi tidligere har set i Danmark, fortæller Charlotte Sonne Kristensen, Seges Svineproduktion.

Ved sammenligning af en syv måneders periode før smitte med fem måneder efter smitten, oplevede 12 af de 13 besætninger fald i faringer pr. uge, og alle 13 besætninger oplevede et fald i antal levendefødte pr. kuld samt flere dødfødte pr. kuld.

Den totale pattegrisedødelighed blev næsten fordoblet i over halvdelen af besætningerne, og der blev fravænnet 2,4-6,6 færre grise/kuld. 

Læs meget mere om Seges Svineproduktion Den rullende Afprøvnings-undersøgelse i Notat nr. 2008 via svineproduktion.dk.

cab

 

Fakta om ny PRRS1-variant

I juli måned 2019 blev én PRRS-fri ornestation smittet med PRRS1. Mere end 70 opformeringsbesætninger og op mod 700 produktionsbesætninger kunne i den forbindelse have modtaget sæd fra de smittede orner.

Forløbet på ornestationen viste, at PRRS-smitten spredte sig hurtigt, og PRRS1 blev påvist både i blod og i sæd fra ornerne. Efterfølgende analyser viste, at der var tale om en ny PRRS1-variant, og dette gjorde, at det var muligt at spore smitten til de besætninger, der var smittet via sæden.

Besætninger, der var konstateret smittet med den nye PRRS1-variant fra Horsens sidste år, blev kontaktet via brev og opfordret til at dele produktionsdata fra 2019. Kun besætninger der ved gensekventering havde fået påvist den nye PRRS1-variant indgik i undersøgelsen.

Kilde: svineproduktion.dk

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.

Sådan får du succes med etablering af engsvingeludlæg

Den absolut bedste etablering af engsvingel opnås ifølge DLF's avlsafdeling ved at så dæksæden på hveranden række og placere engsvinglen imellem kornrækkerne.

Olieprisen skal i 45 dollar

Ved ugens begyndelse så det ud til, at olieprisen skulle mod næsten urealistiske lavpunkter. Det har med et snuptag ændret sig.

Ensileringsmiddel holder græsensilagen stabil

- Vi kunne ikke drømme om at spare ensileringsmidlet til slætgræsset væk. Det er en lille udgift i forhold til, hvor store værdier, der er på spil, siger sydsjællandsk mælkeproducent.

Ensileringsmiddel holder græsensilagen stabil - også om sommeren

- Vi kunne ikke drømme om at spare ensileringsmidlet til slætgræsset væk. Det er en lille udgift i forhold til, hvor store værdier, der er på spil, siger sydsjællandsk mælkeproducent.
Side 1 af 1812 (36222 artikler)Prev1234567181018111812Next