Store produktionstab efter PRRS1-smitte hos Hatting

13 besætninger smittet med den nye PRRS1-variant sidste år har medført et stort fald i produktiviteten i perioden efter smitten. Det meddeler Seges Svineproduktion.

Efter smitte med Horsens-PRRS sidste år har Seges Svineproduktion på baggrund af data fra 13 smittede besætninger indsamlet data for at undersøge produktiviteten hos grisene efter smitte med den nye variant af PRRS1.

- Vi kan ud fra de 13 besætningers produktionsdata se, at denne nye PRRS1-variant har større sygdomsmæssige konsekvenser, end dem der ellers opleves fra de PRRS-varianter, vi tidligere har set i Danmark, fortæller Charlotte Sonne Kristensen, Seges Svineproduktion.

Ved sammenligning af en syv måneders periode før smitte med fem måneder efter smitten, oplevede 12 af de 13 besætninger fald i faringer pr. uge, og alle 13 besætninger oplevede et fald i antal levendefødte pr. kuld samt flere dødfødte pr. kuld.

Den totale pattegrisedødelighed blev næsten fordoblet i over halvdelen af besætningerne, og der blev fravænnet 2,4-6,6 færre grise/kuld. 

Læs meget mere om Seges Svineproduktion Den rullende Afprøvnings-undersøgelse i Notat nr. 2008 via svineproduktion.dk.

cab

 

Fakta om ny PRRS1-variant

I juli måned 2019 blev én PRRS-fri ornestation smittet med PRRS1. Mere end 70 opformeringsbesætninger og op mod 700 produktionsbesætninger kunne i den forbindelse have modtaget sæd fra de smittede orner.

Forløbet på ornestationen viste, at PRRS-smitten spredte sig hurtigt, og PRRS1 blev påvist både i blod og i sæd fra ornerne. Efterfølgende analyser viste, at der var tale om en ny PRRS1-variant, og dette gjorde, at det var muligt at spore smitten til de besætninger, der var smittet via sæden.

Besætninger, der var konstateret smittet med den nye PRRS1-variant fra Horsens sidste år, blev kontaktet via brev og opfordret til at dele produktionsdata fra 2019. Kun besætninger der ved gensekventering havde fået påvist den nye PRRS1-variant indgik i undersøgelsen.

Kilde: svineproduktion.dk

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også