Efterafgrøder i sukkerroer i spil med flere fordele

Etablering af efterafgrøder, som her olieræddike, har andre fordele end opsamling af næringsstoffer og sanering af nematoder. Arkivfoto

Forædlingsmålene for nye sorter i olieræddike og gul sennep til efterafgrøder, er udvælgelsen for nematodresistens, hurtig tilvækst og effektiv opsamling af næringsstoffer. Men fordelene er også over en bredere kam.

Gavner jordbunden og jordstrukturen

Med en kombination af vandoptagende- og strukturskabende rødder, kan efterafgrøderne være med til at give en bedre jordstruktur på tværs af jordlagene. Det kan på kort og lang sigt være med til at forbedre jordstrukturen, både til gavn for færdsel og vandhusholdning i jorden.

Men blandingerne af efterafgrøder er også med til at øge antallet og diversiteten af de jordlevende organismer i jordsøjlen. For eksempel får forskellige typer af regnorm, der lever i vidt forskellige dybder, bedre levevilkår. Regnorme og afgrødernes rødder er helt afhængige af hinanden. Dybe og forgrenede gange giver efterfølgende roeplanterne bedre mulighed for at nå ned, hvor vandet er tilgængeligt.

Endelig kan der være lokale områder, hvor jorddækning med fangstafgrøder også kan modvirke erosion. På pluskontoen er også vedligeholdelse og dannelse af humus i de forskellige jordlag.

Næringsstofbinding og mobilisering

Specielt olieræddike og sennep har et dybdegående rodnet. Det bidrager positivt til jordstrukturen og opsamlingen af kvælstof og andre næringsstoffer. Såvel timingen for omsætning som frigivelse fra de korsblomstrede efterafgrøder, er til særlig fordel i sædskifter med sukkerroer.

Sanering af nematoder

Teorierne om sanering for cystenematoder med sædskifteafgrøder, har været kendt og anvendt i generationer. I princippet gælder de samme metoder til „biologisk“ kontrol af cystenematoder i både roer, kartofler, vårbyg, havre og majs. Antallet af levedygtige larver i afgrøden kan nedbringes, dels ved at dyrke tolerante roesorter, men også ved at anvende en sanerende mellemafgrøde.

I roesædskifterne er der naturligt fokus på reduktion af cystenematoderne Heterodera Schachtii. Det er oplagt at gå efter en målrettet sanering, med en kombination af højt ydende tolerante sukkerroe-sorter, samt høj resistens af sorter i sennep- og olieræddike. Udtaler Jakob Willas Jensen, der er ansvarlig for produktudvikling og salg af efterafgrøder i Danmark.

Forædling af sorter til efterafgrøder

I KWS-blandingerne til sukkerroe-sædskifter er sorterne af olieræddike og sennep forædlet i KWS’ eget forædlingsprogram i Nordtyskland. Der sigtes mod sorter der har høj resistens mod nematoder og hurtig jorddækning med kraftig planteudvikling. Både for at sikre den hurtige rodudvikling, men også effektivt plantedække, udtaler Markus Molthan, der er ansvarlig for KWS’ produktudvikling af efterafgrøder.

Udover blandinger af efterafgrøder til sukkerroer, arbejder KWS målrettet med blandinger til adskillige formål. Eksempelvis udvikler selskabet dækafgrøder, der forbedrer tilgængeligheden af fosfor. Det gælder især blandinger med honningurt (phacelia) og boghvede. Boghvede er dog ikke en art, der kan anbefales i sædskifter med sukkerroer, da det kan give problemer når roerne siden skal holdes rene.

Blandinger er ikke bare blandinger

Ved at købe en målrettet færdigblanding, styrer man uden om det praktiske besvær, der er med en præcis og sikker håndtering, når man selv laver blandingen.

Men sammensætningen af sorter i blandingerne er også en styrke. Med kombinationen af forskellige sortstyper fås fordelene frem ved hver enkelt sort i blandingen. Parametre som resistens, planteudvikling, biomasse, frosttolerance, blomstring og rodsystemets afdækning af jordvolumen er nogle af de vigtige kriterier vi kombinerer sorterne i vores blandingerne efter, udtaler Jakob Willas Jensen.

De specialudvalgte efterafgrødeblandinger til roesædskiftet findes og købes let på KWS Webshop. Blandingerne findes i 25 kg sække. Roe-mix med sennep eller sennepsfri med honningurt, specielt til de sædskifter hvor der også indgår raps.

Fordelene ved en veletableret efterafgrøde

• Reducerer tab af specielt næringsstoffer ved udvaskning

• Sanering af nematoder

• Forbedrer jordens struktur og vandhusholdning

• Gavner vildtlevende dyr og insekter

Læs også