Danish Crown vil sætte yderligere skub i byggeri af svinestalde

Med et forbedret lånetilbud og muligheden for at indgå i konceptbyggeri af slagtesvinestalde håber slagteriet at kunne øge antallet af nybyggede stalde. Alene for at kunne beholde den nuværende slagtekapacitet er der brug for, der kommer mere gang i byggeriet, end vi har set de seneste år, lyder det fra formand Erik Bredholt.

Byggeriet af slagtesvinestalde skal op i gear, hvis slagtekapaciteten på slagterierne og arbejdspladserne på både slagtelinjer og i landbruget skal bibeholdes.

Det er vurderingen hos Danish Crown, som for godt to år siden udstak en låneramme på 200 millioner kroner, hvor selskabets andelshavere kunne låne 650 kroner for hver stiplads, de etablerede.

Lånet skulle imidlertid tilbagebetales via restbetalingen over to år. Og i dag lyder vurderingen fra slagteriet, at lånets aggressive afdragsprofil har vist sig at afholde interesserede landmænd fra at benytte sig af slagteriets tilbud.

Afdrag over fem år

Derfor har Danish Crowns bestyrelsen valgt at ændre betingelserne for afdrag af lånet til at skulle ske via restbetalingen over fem år i stedet for de oprindelige to år.

- Vi kan mærke, interessen for at investere i produktion af slagtegrise er stigende. Derfor tog vi modellen op til fornyet overvejelse og har valgt at gøre afdragsprofilen mere brugbar for vores ejere, fortæller formand Erik Bredholt. 

Lånene tilbydes alle andelshavere efter først til mølle-princippet, dog skal byggeriet være startet senest seks måneder efter, Danish Crown har givet tilsagn, ellers bortfalder lånetilsagnet. Hvis samtlige 200 millioner kommer ud at arbejde, så vil der blive bygget nye stalde til en årlig produktion af 1,2 millioner slagtegrise.

Tilbyder koncept-byggeri

Hvordan, man bygger, blander Danish Crown sit principielt ikke i. Men slagteriet har også her et tilbud til landbruget: Danish Crown Complete er et koncept, hvor landmænd, der vil bygge nye stalde, kan blive en del af et setup, der indeholder alt fra staldkoncept til rådgivning og netværksgruppe med andre landmænd, der bygger.

- En af hovedtankerne bag Complite-konceptet er at standardisere byggeriet for at få byggeprisen ned. Lige nu hører vi, at råvarerne i byggebranchen stiger. Og kan man, ved at bygge standardiseret, spare 500 kroner pr. stiplads, er det måske en overvejelse værd, siger Nicolaj Nørgaard, der er daglig leder af ejerservice hos Danish Crown.

Han understreger, at slagteriet ikke agerer byggeeksperter. Man har i stedet allieret sig med byggerådgivningen Danish Farm Design på ekspertsiden. Man betaler for at blive en del af Danish Crown Complete og de deltagende landmænd bestemmer selv omfanget.

Næste aktivitet er en studietur i juni med besøg til 3 stalde (traditionelstald, panelstald og rundbuestald) blandet med faglige netværksaktiviteter.

- Man kan stadigvæk nå at tilmelde dig til turen, oplyser Nicolaj Nørgaard.

Med i pakken følger slagteriets faglige rådgivning, der sikrer, at byggeprojektet kommer godt fra land. Derudover er der sparring, vidensdeling og løbende benchmarking mellem Complete-landmændene.

Hjem med færdig plan

De første deltagere i første runde af Danish Crown Complete valgte at gennemfører en workshop arrangeret af slagteriet og Boje & Ladekjær. Her blev konkret set på forretningsplaner for mulige byggerier. Det var ikke kun budget, der blev vendt, men også vision, omverden og koncept.

- Man møder nogle ligesindede i samme situation som en selv, og som man kan dele viden med. Og så kom jeg hjem med en færdig forretningsplan til min bank, som blev regnet på en lidt anden måde, end jeg selv ville have gjort, og hvor der står Danish Crown og Boje & Ladekjær i hjørnet, så de også er med til at stå inde for, at det er korrekt, forklarede landmand Kristian Berg Højer fra Stubbekøbing på slagteriets hjemmeside efterfølgende.

Landmanden går med planer om at bygge 4.400 stipladser.

Oppe imod udenlandske integrator-koncepter

Nicolaj Nørgaard fra Danish Crown Ejerservice understreger, at danske svineproducenter og deres slagteri er oppe imod udenlandske integrator-koncepter eksempelvis i Spanien, USA, Kina m.fl., hvor mere er standardiseret, end vi kender det i Danmark.

- Det er den virkelighed og udfordring, vi står med. Vi har stor respekt for, at Danmarks svineproducenter har egne ønsker og tanker om deres byggeri, og at nybyggeri ofte skal tilpasses eksisterende byggeri. Men alt vi kan lære af hinanden, og som vi kan samle op i værdikæden herhjemme, synes vi er en overvejelse værd, pointerer Nicolaj Nørgaard.

Han understreger, at Complete-konceptet skal sikre deltagerne de bedste produktionsresultater i nye stalde (også de lette staldtyper), hvor staldene er udviklet med henblik på høj driftssikkerhed, et tæt samarbejde i udnyttelse af stordriftsfordele, data og produktionsstyring – alt sammen for at styrke konkurrenceevnen og skabe den mest rentable forretning.

Vil fastholde øget kapacitet

Ifølge Danish Crowns formand Erik Bredholt har slagteriet gennem det seneste år formået at løftet sin slagtekapacitet med over 10 procent.

- Den vil vi gerne fastholde, men over tid vil det kræve, at der kommer mere gang i byggeriet, end vi har set de seneste år. Derfor har vi valgt at dreje på det her håndtag nu, for det giver i mine øjne mulighed for, at vi kan få bygget nogle nye stalde, der både vil gavne miljøet og være med til at sikre danske arbejdspladser, siger Erik Bredholt.

Danish Crown har alene i år lavet nye aftaler med svineproducenter, som har stået på venteliste, og som har en samlet leverance på godt 200.000 grise på årsbasis.

- I den løbende dialog med andelsejerne og enkelte af de landmænd, der havde skrevet sig på ventelisten, er det blevet klart, at der er en stigende interesse for at bygge nye og tidssvarende stalde til slagtegrise, understreges det fra slagteriet.

Går man med planer om at bygge en ny stald, og vil man høre mere om Danish Crowns tilbud om finansiering samt om Complete-konceptet, skal man kontakte slagteriets Ejerservice.

Læs også