Fif til bedst mulige høstresultat

Planterådgiver Susanne Frydendal Nielsen fra Sagro giver fif til det bedst mulige høstresultat.

- Som en start glæder det om at få tjekket marken for meldrøjer inden høst, lyder det fra planterådgiver Susanne Frydendal Nielsen i Sagros afgrødenyt Tilvækst.

Sandsynligheden for at finde meldrøjer er ifølge planterådgiveren størst der, hvor rugen har blomstret over lang tid, for eksempel i sprøjtesporene, hvor der kan være grønskud, der har blomstret lidt forskudt af resten af marken.

Hvis der findes meldrøjer i marken, bør det høstes for sig selv, sådan at hele høsten ikke kontamineres med meldrøjer. 

Spildkorn kan give problemer

Spildkorn kan blive et problem i den efterfølgende afgrøde. Det er især, hvis høsten bliver sen, at der kan opstå aks- og strånedknækning med meget spildkorn til følge. Undgå gener af spildkornet ved at få det til at spire straks efter høsten. Spiringen kan fremprovokeres ved en øverlig strigling eller harvning.

Væselhale skal undgås

- Har man problemer med væselhale, gælder det om at være strategisk og undgå at få det spredt til marker, hvor der endnu ikke er væselhale. Gem områder med væselhale til allersidst, sådan at det efter endt høst er muligt at få gjort mejetærskeren ren. Det samme gælder halmpressere, kornvogne med mere, siger Susanne Frydendal Nielsen.

I teorien er det ifølge rådgiveren nemt at beskrive, men i praksis sværere at få udført. Det er dog vigtigt at være opmærksom på risikoen for at flytte ukrudtsfrø, da det bliver rigtigt dyrt, hvis man får det spredt til nye marker.

Tænk græsukrudt ved tidlig såning

Sagro påpeger, at det er vigtigt, at de marker, hvor der planlægges tidlig såning, gennemgås især med hensyn til græsukrudt.

- Marker med meget græsukrudt er ikke egnede til tidlig såning, da det vil øge græsukrudtets konkurrenceevne. Husk tommelfingerreglen om, at for hver to uger, såningen udsættes, der halveres ukrudtsmængden, siger Susanne Frydendal Nielsen.

Er der indkøbt såsæd, der passer med arealet med en given såsædsmængde, anbefaler Sagro, at man overvejer at holde lidt høstet korn tilbage i tilfælde af, at såningen bliver udsat for eksempel på grund af vejrudfordringer.

- Så har du udsæd nok til at kunne øge udsædsmængden tilsvarende, siger Susanne Frydendal Nielsen.

Læs også