Frisk luft og lys over land

Der bliver ikke kun stillet lovkrav til ventilation i blandt andet stalde. Det kan også mærkes på bundlinjen. Ivar Haahr A/S har specialiseret sig i løsninger til staldventilation.

Her ses det store gardinventilationsanlæg ved staldbygningen i Holsted.

I 2018 blev der indført nye regler for brandventilation i blandt andet stalde. Og siden har reglerne fået større og større betydning. Reglerne for brandinstallation er på godt dansk blevet et hot emne.

Det fortæller Carsten Haahr, der er direktør i Ivar Haahr A/S. Firmaet har specialiseret sig i løsninger til staldventilation, og ifølge direktøren er der ikke kun lovmæssigt gode grunde til at overveje ovenlysplader og gardinventilation i et staldbyggeri.

Vi møder Carsten Haahr ved et staldbyggeri udenfor Holsted i Sønderjylland, hvor han og kollegerne har leveret netop ovenlys og gardinventilation til.

- Udover at vores løsninger ventilerer stalden og giver afkast i kippen, giver det også et fantastisk lys i bygningen, fortæller han.

Og det har stor betydning for den animalske produktion på stedet, fortæller Carsten Haahr.

- Det er klart at det giver et godt, tørt og ventileret indeklima. Fugten drives ud, og når vi nu ikke kan lave om på temperaturen, kan vi da sørge for, at det bliver ventileret ordentligt. Luft, der er i bevægelse, det køler altid lidt, siger han.

Velfærdsstalden, hvor vi har sat Carsten Haahr stævne, er på 4.500 kvadratmeter, og med kælvningsafdeling.

- Vi har i rigtig mange år primært været leverandør til kvægstalde, men vi har også i de senere år lavet naturlig ventilation i grisestalde, siger Carsten Haahr.

Og det er både kvægstalde og grisestalde, som virksomheden vil koncentrere sig mod fremad. 

- Jeg tror, det bliver mere jævnbyrdigt fordelt mellem kvæg og grisestalde. Der stilles jo nye krav til sådan en stald med arealer til malkekøer og til at de skal have plads, og der er det jo rigtig mange stalde, der er af ældre dato, og der stilles nye krav til det. Derfor skal der nye byggerier til, siger han.

Og det er med til at gøre, at han og kollegerne har tro på fremtiden. Selv om kostpriserne på materialer har været for opadgående de seneste måneder.

- Selvfølgelig kommer der skvulp op og ned, også hvor man er voldsomt udfordret på priser på stål og træ, og vi ser da også ind i, at der bliver en lille dæmper på det, men det er måske også meget godt, siger han og fortsætter:

- Træerne gror jo ikke ind i himlen, så på den måde kan man sige, at det er blevet dyrt. Og vores produkter er jo også præget af det, fordi der er en del stål i det, vi laver, siger Carsten Haahr.

Byggeriet i Holsted

Til det 4.500 kvadratmeter store staldbyggeri udenfor Holsted har Ivar Haahr A/S leveret 16 milimeter ovenlys- og gardinventilation i form af hejsegardin.

Gardinventilation

Er udført efter mål og leveret som hejsegardin

Presenningsdugen vejer godt et halvt kg pr. kvadratmeter og har høj slidstyrke

Det er en godkendt brandhæmmende dug

Ovenlysventilation

Leveres færdigsamlet, klar til montering

Bruger aluminiumsprofiler til inddækning, som giver bygningen en pæn finish

Kan leveres til bygninger både med taghældning og til bygninger med fladt tag

Systemet er skabt til at kunne holde i lang tid i et staldmiljø

 

Læs også