Få et overblik over markederne

Hvad er op og ned på markederne? Det giver en række aktører deres bud på ved grisekongressen.

Tirsdag den 25. oktober kl. 15.45-16.30 gør Jais Valeur, CEO, Danish Crown, og Jesper Pagh, COO, DLG, dig klogere på markedet for grise og foder – et område, som de navigerer i dagligt.

Dagen efter, kl. 9-9.45, vil du kunne høre handelsrådgiver Palle Jakobsen, der driver firmaet Agrocom, fortælle om, hvordan man bedst muligt afdækker sine råvarer i en tid med meget svingende priser grise og grisekød, samtidig med at priserne på input til produktionen er steget markant.

På samme tidspunkt holder Jørgen Lindberg, der er CEO i Scandinavian Farms, Kina, en online præsentation om retningen for Kinas griseproduktion. Her kan du få et unikt indblik i, hvad der sker i Kina, både hvad angår markedet og afrikansk svinepest.

Jørgen Lindberg vil også stille også skarpt på, hvordan reetableringen af en produktion foregår.

Verdensmarkedet

Er du nysgerrig efter at høre en udenforståendes syn på verdensmarkedet, vil Ulrik H. Bie, økonomisk redaktør ved Berlingske, tirsdag kl. 15.45-16.30 gennemgå Kinas stigende betydning i den globale økonomi i kombination med hastige teknologiske landvindinger. Samtidig udfordrer den politiske risiko i stigende grad rammerne for verdenshandlen og for, hvordan Europa organiseres.

Læs også