Indkøbsklub mærker øget interesse i turbulente tider

Både antallet af medlemmer og omsætningen ved udbudsrunderne er gået i vejret i indkøbsklubben Spar Bonde. Højere priser og usikkerhed omkring leverancer har fået flere til at søge mod fællesskabet – blandt andet ved indkøb af gødning og udsæd.

Turbulente tider med krig i Europa samt stigende priser på såvel råvare- som finansmarkeder har fået flere landmænd til at søge mod fællesskabet i indkøbsklubben Spar Bonde.

Medlemstallet er nu på godt 350 – og er øget gennem en længere periode. Det var nogle sønderjyske landmænd, som gik sammen om etableringen af Spar Bonde tilbage i 2001. Selve ideen med klubben er at sende en samlet ordre i udbud flere gange om året hos forskellige leverandører og derved opnå gode priser til medlemmerne.

Med Ruslands krig mod Ukraine er priserne steget betydeligt, og det har betydet, at flere landmænd har søgt mod fællesskabet, når det gælder indkøb.

- Men det er ikke kun de stigende priser, som har betydet, at omsætningen i forbindelse med vores udbud har været højere, end vi normalt ser. Det handler ikke kun om pris, det handler også om, hvorvidt landmanden overhovedet kan få varer – og hvornår. Så udfordringerne omkring forsyningssikkerhed spiller også klart ind, konstaterer Carsten Kock fra Spar Bonde.

Indkøb af gødning og udsæd

Siden starten har Spar Bonde med sine udbudsrunder sikret millionbesparelser for medlemmerne, når det gælder deres indkøb af gødning, kemi, olie eller udsæd.

Udover besparelserne, som oftest opnås gennem udbudsrunderne, har Spar Bonde også øget antallet af samarbejdsaftaler med forskellige leverandører. Det er aftaler, som sikrer bedre priser og betingelser for medlemmerne – eksempelvis gennem rabatordninger omkring olie, brændstof, værktøj, maling og andre varer.

Spar Bonde drives i dag i et samarbejde mellem Velas, Sagro og SLF.

Læs også