Bevis på virkning af bejdsemiddel

Ved anlæggelse af fynsk sortsforsøg blev anvendt ubejdsede majskerner. Dem tog sorte fugle sig af, mens forageren og Gelstedgaards nærliggende majsarealer var uberørte.

Fra venstre mælkeproducent Jakob Eriksen, Gelstedgaard, planteavlskonsulent Kristoffer Boye Larsen, Velas, og salgschef Ulrich Christiansen, DLG Kvæg, med de høje majsplanter på forageren til demonstrationsarealer. Foran forsøgsrækkerne, som måtte sås om den 5. juni, efter krager havde sikret sig de første såede majsplanter, hvor frøet var ubejdset. Foto: Erik Hansen Efter forårets tørke er græsset atter grønt og frodigt. Ved grovfodermødet den 4. september på Gelstedgård vises parceller med 10 forskellige græsparceller frem. Foto: Erik Hansen

Især øst for Lillebælt, hvor majstætheden er mindre end i Jylland, er kragerne og andre sorte fugles opfindsomhed i nysåede majsmarker et problem. De finder med stor snilde kerner i rækkerne, eller hiver de spæde majsplanter op, og flyver afsted med frøet. Hvis det altså ikke er bejdset.

Et synligt bevis var ved anlæggelsen af årets sortsforsøg på Gelstedgaard på Vestfyn. Her ville folkene fra Seges af arbejdsmiljøhensyn ikke anvende bejdsemidlet Korit, da det skulle håndteres fysisk til den specielle forsøgssåmaskine.

- Sorte fugle ryddede alle rækkerne, på nær dem tætteste ved kvægstalden, så snart de spæde planter stak op af jorden. Forageren, som Jakob (gårdejer Jakob Eriksen, Gelstedgaard, red.) selv såede med Korit-bejdsede frø, blev heller ikke rørt.

- Det beviser effekten af bejdsningen, understreger salgschef i DLG’s kvægafdeling, Ulrich Christiansen.

Grovfodermøde 4. september

Forsøgsrækkerne blev sået om den 5. juni i askelignende jord, og efterfølgende vandet med vandvogn flere gange.

- Den sene fremspiring gjorde, at kragerne ikke længere havde unger og nok andre fødekilder. Faktisk står majsen nu ganske flot, og kan sagtens være repræsentativ ved vores traditionelle grovfodermøde.

Det finder mandag den 4. september på kvægejendommen i Gelsted, og her vil DLG sammen med Kvægrådgivning Danmark, Velas og DLF sætte fokus på grovfoderet ved at fremvise 23 aktuelle majssorter. De vil blive gennemgået af landskonsulent Martin Mikkelsen, Seges, Jens Bagge fra Sejet, og den lokale Velas-konsulent Anders Christiansen.

Ulrich Christiansen glæder sig over, at majsmarkerne generelt står flotte rundt om på Fyn med fin kolbe-sætning, og alt tegner til en stor avl, når ensileringen går i gang i midten af september.

- Der var godt med væde i jorden, da majsen blev sået fra slutningen af april og ind i maj måned. Derfor er der ikke sket skade på planterne under tørken, og dermed kan kvægbrugerne se frem til at fylde ensilagesiloerne godt op efter sidste års begrænsede grovfoderudbytter, forudser DLG-salgschefen.

Godt græs

Ud over majs vises også 10 parceller med forskellige græsblandinger i 3. års græsmarken bag kvægstalden med de 400 jerseykøer på Gelstedgaard.

Gårdejer Jakob Eriksen skønner, at fjerde slæt vil være bjærget omkring en uge før grovfodermødet.

- Det ser lige nu fint ud, så måske får vi også det sædvanlige femte slæt, selv om det ikke tegnede sådan i foråret, siger den vestfynske mælkeproducent, som har 43 hektar med græs.

Første slæt gav 5.000 foderenheder pr. hektar, mens der kun blev 12 rundballer på hele arealet efter andet slæt. Til gengæld var der 2.500 foderenheder i tredje slæt.

Tilmelding

Grovfodermødet mandag den 4. september indledes med kaffe og rundstykker klokken 9.30, inden de fremmødte deles i to hold klokken 10 til gennemgang af henholdsvis sortsforsøgene i majsen og græsmarken.

Formiddagen rundes af med kvægfaglige indlæg fra Velas og DLG, og markedsorientering ved Lars Thorø fra DLG. Fyns LandboUngdom serverer grillpølser, og af hensyn til arrangementet er der tilmeldingsfrist senest onsdag den 30. august.

Allerede om fredagen i samme uge vil der igen være besøgende på Gelstedgaard. Her er stalden ramme om besætningsbesøget i forbindelse med Dansk Jerseys årsmøde, som afholdes i Middelfart.

Læs også