Designer-gylle med reduceret fosforindhold

Ribe Biogass A/S har gennemført testforsøg med gyllesettling, hvor den afgassede gylle deles i lag. I midten er fosforindholdet stærkt reduceret.

Hos Ribe Biogas A/S arbejder man i denne tid målrettet på at blive det første danske biogasanlæg, der kommer til at levere såkaldt designer-gylle med et reduceret fosforindhold tilbage til landmændene.

Det sønderjyske biogasanlæg har gennemført en række testforsøg med såkaldt settling af afgasset gylle, der typisk indeholder 0,8-1 kg fosfor pr. ton.

Ved testforsøgene med settling blev gyllen pumpet op i en tank, hvor den fik lov at stå helt uberørt i 14 dage. I den tid skete der en lagdeling af gyllen med forskelligt indhold af både N, P og K.

Udtagning i forskellige højder

Til gyllesettlingen har Ribe Biogas blandt andet fået bygget en 7.300 kubikmeter stor tank, hvor der er ført rør ind igennem tanksiden i tre forskellige højder. Disse rør er ført op over kanten af tanken og udstyret med sugetragte foroven.  

Med dette system kan der udtages gylle i tre forskellige højder med forskellige indhold og sammensætninger af plantenæringsstoffer.

- Ved at tage gylle ud fra tre forskellige lag i tanken efter settlingen kan vi styre mængden af fosfor. Det er rigtig interessant set i forhold til reglerne for tildeling af fosfor, påpeger direktør for Ribe Biogas, Anders Lydom.

- Vi har fået analyseret en række gylleprøver. Inden settling indeholder afgasset gylle i gennemsnit 0,81 kg fosfor pr. ton, fortæller han.

Mindst fosfor i midten

- Efter settlingen var det gennemsnitlige fosforindhold i gyllen 1,28 kg pr. ton i toppen, 0,21 kg pr. ton i midten og 0,83 kg pr. ton i bunden, men vi forventer, at disse tal kan ændres, når vi kommer i gang med fuldskala-settling, siger direktøren.

- Som det fremgår af tallene, har den gylle, vi tager ud i midten, et kraftigt reduceret fosforindhold. Her viser vore analyseresultater et kvælstofindhold på 3,77 kg pr. ton gylle, hvilket giver et N/P-forhold på 18,0, forklarer Anders Lydom.

Når Ribe Biogas kommer rigtigt i gang med gyllesettlingen, forventer man at kunne levere afgasset gylle fra tre depoter med henholdsvis lavt, normalt og høj P-indhold:

De tre depoter

  • Depot A: 4 kg N, 0,5 kg P og 2,5 kg K pr. ton gylle med 3,5 procent tørstof
  • Depot B: 4,5 kg N, 0,7 kg P og 2,6 kg K pr. ton gylle med 5,5 procent tørstof 
  • Depot C: 5 kg N, 1,0 kg P og 2,7 kg K pr. ton gylle med 7,0 procent tørstof

Der bliver mulighed for at blande gylle fra de tre depoter, så landmanden kan få en gylle med præcist de plantenæringsstoffer, der er brug for på bedriften.

På en anden tank, som også anvendes til gyllesettling, er der ført rør ind til udtagning af gylle ud i fire forskellige højder. De foreløbige erfaringer viser imidlertid, at det i praksis er tilstrækkeligt at kunne tage settlet gylle ud i tre forskellige højder.

- Blandt de udfordringer, vi er løbet ind i, når gylle står i lang tid uden omrøring, er, at der kan dannes et kraftigt flydelag. Det er imidlertid netop lykkedes os at røre et kraftigt flydelag i en tank op, så problemet er til at løse, siger Anders Lydom.

Læs også