Kortlægning af vand på marker via satellitter

Sentinel Hub Playground kan give dig et overblik over vand på dine marker ud fra et NDWI-indeks (Normalized Difference Water Index).

Satellitter har i en årrække vundet indpas i dansk planteavl. Bedst kendt er, ifølge Seges, brugen af vegetationsindekset NDVI fra Sentinel-2, hvor man i CropSat eller CropManager kan kortlægge variationen i afgrødernes biomasse.

Ud fra de multispektrale sensorer, der sidder på Sentinel-2, kan der beregnes andre indeks – blandt andet NDWI. NDWI står for Normalized Difference Water Index, og er en metode til at kortlægge vand på markerne.

Via hjemmesiden Sentinel Hub Playground kan man se NDWI-kortet for egne marker, hvor de blå plamager er områder med vand på jordoverfladen.

- Med satellitbilleder fra forskellige dage kan man følge udviklingen i markens afvandingstilstand over tid. En systematisk registrering af vand på marken med varighed, hyppighed samt omfanget, kan bruges til at undersøge, om marken har et afvandingsbehov. Derudover kan kortlægningen bruges som dokumentation af en eventuel forringet afvandingstilstand i for eksempel vådområdeprojekter i forhold til en korrekt fastsættelse af projektgrænsen, siger Rita Hørfarter, specialkonsulent hos Seges.

Under opsyn

Udfordringen med NDWI-kortlægningen i Sentinel Hub Playground er ifølge konsulenten, at skygger fra for eksempel læhegn påvirker refleksionen, satellitten modtager. Det kan betyde, at skygger kommer til at indgå som våde områder på kortet.

Seges vil derfor i 2019 i samarbejde med Københavns Universitet teste og validere NDWI-kortlægningen under danske forhold.

- Udover at undersøge, hvordan skyggepåvirkningen kan filtreres fra, vil vi blandt andet se på, i hvor høj grad NDWI kan bruges til at kortlægge områder i marken, hvor der ikke nødvendigvis står blankt vand på jordoverfladen, men hvor jorden er våd og vandlidende og har problemer med afvandingen, siger Rita Hørfarter.

- Foruden validering af indekset vil vi også afprøve muligheden for at kombinere NDWI med radardata fra Sentinel-1 satellitten. Modsat Sentinel-2 kan radaren på Sentinel-1 »se igennem skyer« samt måle om natten. En kombination af de to satellitdata giver mulighed for at få flere informationer og bedre tidsserier, så kortlægningen af vand på marken kan blive mere anvendelig for landmanden, lyder det fra konsulenten.

Hvordan bruger jeg Sentinel Hub Playground?

Sentinel Hub Playground er en webbaseret platform, der viser Sentinel-2 billeder omsat til forskellige indekses, herunder NDWI (Normalized Difference Water Index).

Kvaliteten i kortene stiger med lavere skydække. Derfor er det vigtigt at filtrere skydække fra. Det gør man ved at klikke på sky-ikonet i panelet over billedet (Trin 2), og sætte det til nul procent. Når man gør det, vises kun billeder fra de dage, hvor det valgte skydække-kriterium er opfyldt, fortæller Rita Hørfarter, specialkonsulent, Seges.

Trin 1: Find det område, du er interesseret i.

Trin 2: Bestem det maksimale kriterium for skydække.

Trin 3: Vælg en dato hvorfra der er satellitbilleder.

Trin 4: Tryk på NDWI.

Vær opmærksom på, at Sentinel Playground springer i satellitbillederne, hvis man ændrer i skydække-kriteriet.

- Eksempelvis, du vælger en dag - lad os sige d. 6. august 2017, som har et højt skydække. Hvis du derefter nedjusterer skydække-kriteriet, så vil Sentinel Playground automatisk springe tilbage til seneste satellitbillede, der opfylder det nye skydække-kriterie - det kunne eksempelvis være den 19. juli 2017. Det betyder, at du ikke længere ser satellitbilledet fra den 6. august, men fra den 19. juli. Også selvom du ikke selv har ændret datoen, fortæller Rita Hørfarter.

Læs også