bannerPos

Behov for vækstregulering og svampebekæmpelse i vinterraps om efteråret?

Vinterraps i foråret med frostskadet hjerteskud. Planten har overlevet vinteren og skyder i foråret fra siden. Fotos: Ghita Cordsen Nielsen
10-08-2019 11:29

I år er der mulighed for tidlig såning af vinterraps. Det kan hurtigt medføre ekstra sprøjteopgaver i rapsen afhængig af vejret indtil frost.

I efteråret skal der tages stilling til behovet for at vækstregulere vinterrapsen og bekæmpe svampesygdomme. Vækstreguleringen medfører, at vækstpunktet bliver tættere på jordoverfladen, og dermed er det mindre udsat for frostskade.

- Vækstregulering er derfor først og fremmest aktuelt i tidligt såede marker og i andre marker med meget kraftig vækst, oplyser Seges.

Foruden tidlig såning kan mildt vejr, god næringsstofforsyning, god etablering og højt plantetal give en kraftig vækst. Forædlerne angiver også, at der er forskelle på sorternes væksthastighed i efteråret, og angiver sorter, som er mere velegnede til tidlig såning.

Tidlig såning - stor virkning

Relativ få dages tidligere såning bidrager meget til rapsens kraftigere udvikling.

- Det kan blandt andet ses ud fra en såkaldt graddagsmodel, der kan anvendes til at vurdere, om det samlede antal graddage før vinterens indtræden bliver væsentlig over de 500-550 graddage, oplyser Seges.

- Vækstregulering om efteråret i kraftigt udviklede marker er en forsikring mod udvintring.

Der findes enkelte tyske forsøg fra tidligere år, hvor der er opnået større merudbytter for vækstregulering om efteråret, fordi vækstregulering her forbedrede overvintringen.

- I disse forsøg fandtes både flere overlevende planter og flere planter, som om foråret skød normalt fra hovedskuddene, når der var vækstreguleret om efteråret.

Skyder fra siden

Ved frostskade skyder planterne ofte fra siden, hvis de overlever.

Der er i de fleste landsforsøg de senere år ikke opnået sikre merudbytter for vækstregulering, hvilket sikkert skyldes relativ milde vintre.

Kun Caryx og Juventus er godkendt til vækstregulering. Sammenligning af 0,7 l/ha Caryx og 0,95 l/ha Orius i tyske forsøg har vist mest vækstregulering med Caryx.

- Ved tidlig anvendelse kan anvendes lavere doser. I Tyskland anbefales i særligt kraftige marker to behandlinger om efteråret, men dette vurderes ikke aktuelt i særlig mange marker i Danmark, oplyser Seges.

Svampesprøjtninger

De hvide bladpletter med sorte frugtlegemer ved angreb af rodhalsråd er lette at kende, og de kan ikke forveksles med andre svampesygdomme.

I forsøg har der ikke været særlig god sammenhæng mellem bladangreb og angreb på rodhalsen. Marker med tynde stængler skades ofte mere af angreb end veletablerede marker med tykke stængler, fordi tynde stængler med angreb lettere nødmodner, fortæller Seges.

Smitstof kommer især via vindsmitte fra planterester i nabomarker med høstet raps.

- En målrettet bekæmpelse af rodhalsråd anbefales kun ved kraftige angreb med bladpletter på næsten alle blade, oplyser Seges.

Lejesæd

Bladangreb tillægges ikke stor betydning for udbyttet, men angrebet kan brede sig fra bladene via bladnerverne til rodhalsen med væltede planter næste forår og sommer som resultat.

Rodhalsråd kan ikke bekæmpes effektivt om foråret. Svampen trives bedst i et fugtigt og mildt efterår. Under kølige betingelser vokser svampen ofte så langsomt, at bladene visner og falder af, før angrebet når rodhalsen.

- En anden bladsvamp i raps, lys bladplet, anbefales først bekæmpet om foråret under danske forhold, understreger Seges.

I UK er smittetrykket af lys bladplet væsentlig højere, og her udføres tit en bekæmpelse i november, selv om symptomer oftest ikke er synlige på dette tidspunkt.

Ønskes effekt mod lys bladplet i efteråret, skal der således udføres en meget sen bekæmpelse i oktober-november.

Indenfor de såkaldte Triazolregler tæller efterårsanvendelse af svampemidler i vinterraps meget hårdt.

Bland ikke med Belkar

Følg altid etiketternes anvisning vedrørende blanding med andre midler. 

- Vær særlig opmærksom på, at firmaet angiver, at ukrudtsmidlet Belkar ikke bør blandes med vækstreguleringsmidler, svampemidler med vækstregulerende effekt, græsmidler eller højkoncentrerede bormidler, påpeger Seges.

Og der anbefales minimum syv dage mellem behandlinger.

- Behandling med Belkar i afgrøder, som er vækstreguleret, bør først ske, når væksten er genoptaget, hvilket i nogle tilfælde kan betyde, at intervallet på de syv dage skal øges, slutter Seges.

jpj

Ukrainsk afgrødehøst slår ny rekord

Ifølge det ukrainske konsulentbureau ProAgro vil den samlede ukrainske afgrødeproduktion slå nye historiske rekorder i år. Endnu en dårlig nyhed for afgrødeproducenter i den vestlige del af Europa.

Kritik af landboformand for kommunalt BNBO-frieri

- Det er direkte usmageligt at sætte landmænd under pres for at indgå såkaldt frivillige BNBO-ordninger helt uvidende om, hvad alle andre modtager, lyder kritik fra grundvandsforening.

Frankrig vil tillade roebejdsning med neonikotinoider

Den franske landbrugsminister har torsdag overraskende gen-godkendt neonikotinoider for op til tre år for at hjælpe de hårdt virusgulsot-skadede franske sukkerroemarker.

Vækstregulering anbefales kun i kraftigt udviklede vinterrapsmarker

Der er sjældent behov for svampebekæmpelse om efteråret. Caryx og Juventus foretrækkes, da de ikke tæller i triazol-regnskabet.

Kartoflers lagersygdomme begynder i marken

Korrekt opbevaring af kartofler efter optagning kræver omhyggelighed. En traditionel kartoffelkule er en mulighed, men omkostningerne ved en kule kan ofte være højere end ved at bygge og drive et lager, lyder det fra Grimme Skandinavien.

Efterlyser politisk fokus på slagtesvineproducenters vilkår

Flere slagtesvin i Danmark kan skabe vækst og arbejdspladser, lød det i går fra svineproducent Mads Niær Kristensen, Grauballegård nær Silkeborg, da de to fødevareordførere for henholdsvis Venstre og Socialdemokratiet, Erling Bonnesen og Anders Kronborg, lagde vejen forbi.

Svinebestanden er steget betydeligt i Danmark

De forbedrede priser på svinekød er formentlig medvirkende til, at svinebestanden i det sidste år er steget med næsten fem procent.

Pulje til slagtesvinestalde er oversøgt

Rådgiver kritiserer støtteordning til nye slagtesvinestalde, som er blevet overansøgt med 40 millioner kroner alene af rådgivningsvirksomheden Byggeri & Teknik I/S.
Side 1 af 1891 (37813 artikler)Prev1234567188918901891Next