bannerPos

Tidlig såning af vinterhvede før 7. september

Tidlig såning og et mildt efterår og forår fremmer goldfodsyge, da svampen vokser hurtigere ved højere temperaturer. Foto: Seges
10-08-2019 13:22

Normalt er det en god idé at så vinterhveden så tidligt som muligt - men ikke altid. Hvis man vil så tidligt, er det vigtigt, at dyrkningen indrettes efter det.

Både i praksis og i forsøg er der gode resultater med såning af vinterhvede fra 1. september.

- Men såning før 1. september frarådes på grund af risiko for meget kraftig vækst, der kan forekomme under varme forhold kombineret med de stadig lange dage først i september, understreger Seges.

Vil man absolut så hvede før 1. september, skal man være opmærksom på, at man løber en risiko for udvintring, men der er ikke mange erfaringer fra praksis.

I ni forsøg gennemført i årerne 2011-2016 er der opnået gode resultater ved såning fra den 20. august til den første uge af september i forhold til såning sidst i september. Merudbytterne i forsøgene lå fra -4,8 hkg pr. hektar til 12,9 hkg pr. hektar, og det var kun i et forsøg, der blev konstateret et tab ved den tidlige såning, oplyser Seges.

 

Bedre økonomi

Generelt er økonomien ved tidlig såning på linje med eller bedre end såning ved en middeltidlig såtid, der er 7.- 25. september.

Hvis målet er at dyrke mest mulig vintersæd, fordi det giver bedst økonomi, så lyder rådet fra Seges:

- Så så meget vinterhvede som muligt senest 7. september på de arealer, som egner sig til vinterhvede, og som er egnede til tidlig såning. Sørg for at så marker med de bedste forfrugter som for eksempel vinterraps og havre først.

 

Større variation i udbytte

De grønne krav om antal afgrøder, procentvis fordeling af afgrøder og miljøfokusarealer skal også indarbejdes i markplanen for at opnå fuld arealstøtte.

I mange tilfælde vil det derfor ikke være muligt at komme op på 100 procent vintersæd, selvom reglen om tidlig såning af vinterhvede anvendes.

Det forventes også, at der vil være en større variation i udbytterne mellem de enkelte år ved tidlig såning sammenlignet med såning til normal tid, påpeger Seges.

På kolde lokaliteter og i Nordjylland kan man eventuelt så nogle dage tidligere, så længe jordtemperaturen ikke er højere end 15°C.

          
Giver robuste planter

Tidlig såning af vinterhvede medfører, at afgrøden har et langt efterår til buskning og udvikling samt rodvækst.

I år med tilfredsstillende overvintring giver det klare fordele i form af en robust og tørkeresistent afgrøde, som kan udnytte vinterfugten og solindstrålingen optimalt, påpeger Seges.

Selvom middeludbyttet over år stiger med fremrykning af såtiden, så må det forventes, at risikoen for tab i det enkelte år også stiger.

- Temperaturen i efteråret kan have en meget stor effekt på, hvordan afgrøden udvikler sig, inden vinteren sætter ind. En kraftig og meget fremskreden afgrøde øger risikoen for udvintring, angreb med sneskimmel og for udvikling af svage strå og lejesæd, påpeger Seges.

Risikoen for tab kan mindskes ved et fornuftigt sortsvalg og ved at sænke udsædsmængden.

Tidlig såning af vinterhvede

- Det forventes, at middeludbyttet i gennemsnit af flere år stiger med fremrykning af sådatoen frem til 1/9, men variationen i udbyttet kan blive større

- Tidlig såning frarådes, hvor agerrævehale, rajgræs og væselhale er et problem og hvor der generelt er meget græsukrudt

- Angreb af goldfodsyge øges ved tidlig såning og samtidig forfrugt hvede eller forfrugt 2-3 års korn undtagen havre

- Latitudebejdset såsæd anbefales ved tidlig såning og forfrugt hvede eller 2-3 år med andet korn undtagen havre. Bejdsning forsinker dog kun angreb, og giver ikke en effektiv bekæmpelse

- Sørg for at så de marker først, der har de bedste forfrugter som for eksempel vinterraps og havre

- Så ikke hvede med forfrugt hvede eller forfrugt 2-3 år med andet korn undtagen havre tidligt på let jord

- Vælg vinterhvedesorter der egner sig til tidlig såning

- Tilpas udsædsmængden efter sort og såtidspunkt

- Vær særligt opmærksom på at forebygge manganmangel i tidligt såede marker

- Havrerødsot vil optræde hyppigere, og risikoen er størst i milde områder og kystområderne. Vær meget opmærksom på behovet for at bekæmpe bladlus om efteråret og sørg for god timing af eventuel sprøjtning

- Tilpas planteværnsstrategien til tidlig såning

Kilde: Seges

jpj

Ukrainsk afgrødehøst slår ny rekord

Ifølge det ukrainske konsulentbureau ProAgro vil den samlede ukrainske afgrødeproduktion slå nye historiske rekorder i år. Endnu en dårlig nyhed for afgrødeproducenter i den vestlige del af Europa.

Kritik af landboformand for kommunalt BNBO-frieri

- Det er direkte usmageligt at sætte landmænd under pres for at indgå såkaldt frivillige BNBO-ordninger helt uvidende om, hvad alle andre modtager, lyder kritik fra grundvandsforening.

Frankrig vil tillade roebejdsning med neonikotinoider

Den franske landbrugsminister har torsdag overraskende gen-godkendt neonikotinoider for op til tre år for at hjælpe de hårdt virusgulsot-skadede franske sukkerroemarker.

Vækstregulering anbefales kun i kraftigt udviklede vinterrapsmarker

Der er sjældent behov for svampebekæmpelse om efteråret. Caryx og Juventus foretrækkes, da de ikke tæller i triazol-regnskabet.

Kartoflers lagersygdomme begynder i marken

Korrekt opbevaring af kartofler efter optagning kræver omhyggelighed. En traditionel kartoffelkule er en mulighed, men omkostningerne ved en kule kan ofte være højere end ved at bygge og drive et lager, lyder det fra Grimme Skandinavien.

Efterlyser politisk fokus på slagtesvineproducenters vilkår

Flere slagtesvin i Danmark kan skabe vækst og arbejdspladser, lød det i går fra svineproducent Mads Niær Kristensen, Grauballegård nær Silkeborg, da de to fødevareordførere for henholdsvis Venstre og Socialdemokratiet, Erling Bonnesen og Anders Kronborg, lagde vejen forbi.

Svinebestanden er steget betydeligt i Danmark

De forbedrede priser på svinekød er formentlig medvirkende til, at svinebestanden i det sidste år er steget med næsten fem procent.

Pulje til slagtesvinestalde er oversøgt

Rådgiver kritiserer støtteordning til nye slagtesvinestalde, som er blevet overansøgt med 40 millioner kroner alene af rådgivningsvirksomheden Byggeri & Teknik I/S.
Side 1 af 1891 (37813 artikler)Prev1234567188918901891Next