bannerPos

Tidlig såning af vinterhvede før 7. september

Tidlig såning og et mildt efterår og forår fremmer goldfodsyge, da svampen vokser hurtigere ved højere temperaturer. Foto: Seges
10-08-2019 13:22
Normalt er det en god idé at så vinterhveden så tidligt som muligt - men ikke altid. Hvis man vil så tidligt, er det vigtigt, at dyrkningen indrettes efter det.

Både i praksis og i forsøg er der gode resultater med såning af vinterhvede fra 1. september.

- Men såning før 1. september frarådes på grund af risiko for meget kraftig vækst, der kan forekomme under varme forhold kombineret med de stadig lange dage først i september, understreger Seges.

Vil man absolut så hvede før 1. september, skal man være opmærksom på, at man løber en risiko for udvintring, men der er ikke mange erfaringer fra praksis.

I ni forsøg gennemført i årerne 2011-2016 er der opnået gode resultater ved såning fra den 20. august til den første uge af september i forhold til såning sidst i september. Merudbytterne i forsøgene lå fra -4,8 hkg pr. hektar til 12,9 hkg pr. hektar, og det var kun i et forsøg, der blev konstateret et tab ved den tidlige såning, oplyser Seges.

 

Bedre økonomi

Generelt er økonomien ved tidlig såning på linje med eller bedre end såning ved en middeltidlig såtid, der er 7.- 25. september.

Hvis målet er at dyrke mest mulig vintersæd, fordi det giver bedst økonomi, så lyder rådet fra Seges:

- Så så meget vinterhvede som muligt senest 7. september på de arealer, som egner sig til vinterhvede, og som er egnede til tidlig såning. Sørg for at så marker med de bedste forfrugter som for eksempel vinterraps og havre først.

 

Større variation i udbytte

De grønne krav om antal afgrøder, procentvis fordeling af afgrøder og miljøfokusarealer skal også indarbejdes i markplanen for at opnå fuld arealstøtte.

I mange tilfælde vil det derfor ikke være muligt at komme op på 100 procent vintersæd, selvom reglen om tidlig såning af vinterhvede anvendes.

Det forventes også, at der vil være en større variation i udbytterne mellem de enkelte år ved tidlig såning sammenlignet med såning til normal tid, påpeger Seges.

På kolde lokaliteter og i Nordjylland kan man eventuelt så nogle dage tidligere, så længe jordtemperaturen ikke er højere end 15°C.

          
Giver robuste planter

Tidlig såning af vinterhvede medfører, at afgrøden har et langt efterår til buskning og udvikling samt rodvækst.

I år med tilfredsstillende overvintring giver det klare fordele i form af en robust og tørkeresistent afgrøde, som kan udnytte vinterfugten og solindstrålingen optimalt, påpeger Seges.

Selvom middeludbyttet over år stiger med fremrykning af såtiden, så må det forventes, at risikoen for tab i det enkelte år også stiger.

- Temperaturen i efteråret kan have en meget stor effekt på, hvordan afgrøden udvikler sig, inden vinteren sætter ind. En kraftig og meget fremskreden afgrøde øger risikoen for udvintring, angreb med sneskimmel og for udvikling af svage strå og lejesæd, påpeger Seges.

Risikoen for tab kan mindskes ved et fornuftigt sortsvalg og ved at sænke udsædsmængden.

Tidlig såning af vinterhvede

- Det forventes, at middeludbyttet i gennemsnit af flere år stiger med fremrykning af sådatoen frem til 1/9, men variationen i udbyttet kan blive større

- Tidlig såning frarådes, hvor agerrævehale, rajgræs og væselhale er et problem og hvor der generelt er meget græsukrudt

- Angreb af goldfodsyge øges ved tidlig såning og samtidig forfrugt hvede eller forfrugt 2-3 års korn undtagen havre

- Latitudebejdset såsæd anbefales ved tidlig såning og forfrugt hvede eller 2-3 år med andet korn undtagen havre. Bejdsning forsinker dog kun angreb, og giver ikke en effektiv bekæmpelse

- Sørg for at så de marker først, der har de bedste forfrugter som for eksempel vinterraps og havre

- Så ikke hvede med forfrugt hvede eller forfrugt 2-3 år med andet korn undtagen havre tidligt på let jord

- Vælg vinterhvedesorter der egner sig til tidlig såning

- Tilpas udsædsmængden efter sort og såtidspunkt

- Vær særligt opmærksom på at forebygge manganmangel i tidligt såede marker

- Havrerødsot vil optræde hyppigere, og risikoen er størst i milde områder og kystområderne. Vær meget opmærksom på behovet for at bekæmpe bladlus om efteråret og sørg for god timing af eventuel sprøjtning

- Tilpas planteværnsstrategien til tidlig såning

Kilde: Seges

jpj

Vanopslagh og Bonnesen taler til BL-møde

Bæredygtigt Landbrug forventer stort rykind til generalforsamling i næste uge, hvor Venstre og Liberal Alliance står for de politiske taler.

Digitale muligheder og øget rådgivning giver bedre bundlinje hos landmænd

Ny analyse viser, at 19 landmænd, der var de første til at teste Seges’ digitale økonomistyringsprogram Dashboard, har oplevet markante forbedringer af deres økonomi.

Hyld landbruget for at optimere biomassen

Planteavlerne bør ikke finde sig i, at energisektoren render med hele gevinsten i klimaregnskabet, siger Søren Ilsøe, konsulent i Agrovi.

Nyt notat beskriver oprindelsen af PRRS-varianten hos Hatting

Seges Svineproduktion beskriver i et nyt notat den nye variant af PRRS1 og resultatet af de undersøgelser der er gennemført for at sporer oprindelsen af virusset der smittede Hattings ornestation ved Horsens.

Anerkendt i samfundskontrakten

- Moderniseringsstøtten til nybygning af moderne slagtesvineanlæg er samfundets anerkendelse af vores bidrag til samfundsøkonomien og beskæftigelsen, siger Lars Jensen, Stensager Svin.

Billigere stipladser til slagtesvinene

»Konceptstalden« er ifølge Seges Svineproduktion, et billigere, men produktionssikkert bud på et alternativ til den traditionelle slagtesvinestald.

- Er vi da virkelig så ulandsbetragtet, at en ansøger ikke vil bo med os

At lederen af Landbrugsstyrelsen i Augustenborg har tjenestested i København fører nu til, at Venstre indkalder både finansminister og fødevareminister til åbent samråd. Landboformand undrer sig også.

Brokgrise hædres med særbehandling

Det irriterer Lars Jensen, Stenager Svin I/S nær Aars i Himmerland, at man bruger udtrykket sygestier, når brokgrisene reelt er raske grise, der blot kræver særlig opmærksomhed, lidt mere plads og ekstra halm.
Side 1 af 1773 (35450 artikler)Prev1234567177117721773Next